رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چگونه یک چارچوب پیشرفت شغلی خوب ایجاد کنیم؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
نشست " تأثیر تورم بر دستمزد و بازار کار " با هدف بررسی تاثیر تورم اقتصاد و تولید و نیز دستمزد و اشتغال در آستانه یازده اردیبهشت روز جهانی کارگر توسط پایگاه خبری بازارکار در معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

عضویت در خبرنامه

با ثبت‌نام در خبرنامه، آخرین مطالب سایت را در ایمیل خود دریافت کنید.
در نشست “تأثیر تورم بر دستمزد و بازار کار” مطرح شد؛ از پیگیری حقوق کارگران از طریق دیوان عدالت اداری تا لزوم نقش آفرینی جهاد دانشگاهی در بررسی علمی و کارشناسی مساله حقوق و دستمزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در نشست “تأثیر تورم بر دستمزد و بازار کار” مطرح شد؛ از پیگیری حقوق کارگران از طریق دیوان عدالت اداری تا لزوم نقش آفرینی جهاد دانشگاهی در بررسی علمی و کارشناسی مساله حقوق و دستمزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در نشست “تأثیر تورم بر دستمزد و بازار کار” مطرح شد؛ از پیگیری حقوق کارگران از طریق دیوان عدالت اداری تا لزوم نقش آفرینی جهاد دانشگاهی در بررسی علمی و کارشناسی مساله حقوق و دستمزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در نشست “تأثیر تورم بر دستمزد و بازار کار” مطرح شد؛ از پیگیری حقوق کارگران از طریق دیوان عدالت اداری تا لزوم نقش آفرینی جهاد دانشگاهی در بررسی علمی و کارشناسی مساله حقوق و دستمزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در نشست “تأثیر تورم بر دستمزد و بازار کار” مطرح شد؛ از پیگیری حقوق کارگران از طریق دیوان عدالت اداری تا لزوم نقش آفرینی جهاد دانشگاهی در بررسی علمی و کارشناسی مساله حقوق و دستمزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در نشست “تأثیر تورم بر دستمزد و بازار کار” مطرح شد؛ از پیگیری حقوق کارگران از طریق دیوان عدالت اداری تا لزوم نقش آفرینی جهاد دانشگاهی در بررسی علمی و کارشناسی مساله حقوق و دستمزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در نشست “تأثیر تورم بر دستمزد و بازار کار” مطرح شد؛ از پیگیری حقوق کارگران از طریق دیوان عدالت اداری تا لزوم نقش آفرینی جهاد دانشگاهی در بررسی علمی و کارشناسی مساله حقوق و دستمزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در نشست “تأثیر تورم بر دستمزد و بازار کار” مطرح شد؛ از پیگیری حقوق کارگران از طریق دیوان عدالت اداری تا لزوم نقش آفرینی جهاد دانشگاهی در بررسی علمی و کارشناسی مساله حقوق و دستمزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در نشست “تأثیر تورم بر دستمزد و بازار کار” مطرح شد؛ از پیگیری حقوق کارگران از طریق دیوان عدالت اداری تا لزوم نقش آفرینی جهاد دانشگاهی در بررسی علمی و کارشناسی مساله حقوق و دستمزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در نشست “تأثیر تورم بر دستمزد و بازار کار” مطرح شد؛ از پیگیری حقوق کارگران از طریق دیوان عدالت اداری تا لزوم نقش آفرینی جهاد دانشگاهی در بررسی علمی و کارشناسی مساله حقوق و دستمزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

در نشست “تأثیر تورم بر دستمزد و بازار کار” مطرح شد؛ از پیگیری حقوق کارگران از طریق دیوان عدالت اداری تا لزوم نقش آفرینی جهاد دانشگاهی در بررسی علمی و کارشناسی مساله حقوق و دستمزد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com