رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با انتقاد از تعرفه‌های غیرواقعی در حوزه پزشکی گفت: همین کارها را می‌کنیم که پزشک ما مهاجرت می‌کند.

به گزارش همشهری آنلاین،حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در واکنش به هجمه‌هایی که نسبت به جامعه پزشکی صورت می‌گیرد، گفت: پزشک ما برای انجام یک عمل در خارج از کشور بین ۳ تا ۵ هزار دلار می‌گیرد. ما می‌خواهیم خیلی کمتر از این ارقام را بدهیم، برای ما سقف تعیین می‌کنند.

وی با اشاره به هزینه‌های عمل جراحی در بخش دولتی افزود: انجام عمل قلب در مرکز قلب تهران برای بیمار ۲ میلیون تومان تمام می‌شود در صورتی که همین عمل تا ۱۵۰ میلیون تومان در خارج از بخش دولتی آب می‌خورد. 

قناعتی ادامه داد: پزشک ما با انجام عمل قلب در بخش دولتی حداقل ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان به نفع بیمار و نظام سلامت کشور کمک می‌کند و هنگامی که می‌خواهیم بابت ۴۰۰ عمل جراحی که انجام داده است کارانه ای با تعرفه معمول بدهیم، دست ما بسته است و بیشتر از ۱۲۰ میلیون نمی‌توانیم بدهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار کرد: همین پزشک در خارج از بخش دولتی برای یک عمل جراحی ۱۰۰ میلیون می‌گیرد. پس چگونه توقع داریم در بخش دولتی بماند.

قناعتی گفت: در همین تهران هستند جراحانی که بابت یک عمل ۵ هزار دلار می‌گیرند.

وی با گلایه از تعرفه‌هایی که منطقی نیست، افزود: همین کارها را می‌کنیم که پزشک ما مهاجرت می‌کند.

دستمزد دلاری جراحان در بیمارستان‌های خصوصی | در همین تهران بابت یک عمل ۵ هزار دلار می‌گیرند | همین کارها را می‌کنیم که پزشک ما مهاجرت می‌کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دستمزد دلاری جراحان در بیمارستان‌های خصوصی | در همین تهران بابت یک عمل ۵ هزار دلار می‌گیرند | همین کارها را می‌کنیم که پزشک ما مهاجرت می‌کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دستمزد دلاری جراحان در بیمارستان‌های خصوصی | در همین تهران بابت یک عمل ۵ هزار دلار می‌گیرند | همین کارها را می‌کنیم که پزشک ما مهاجرت می‌کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دستمزد دلاری جراحان در بیمارستان‌های خصوصی | در همین تهران بابت یک عمل ۵ هزار دلار می‌گیرند | همین کارها را می‌کنیم که پزشک ما مهاجرت می‌کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دستمزد دلاری جراحان در بیمارستان‌های خصوصی | در همین تهران بابت یک عمل ۵ هزار دلار می‌گیرند | همین کارها را می‌کنیم که پزشک ما مهاجرت می‌کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دستمزد دلاری جراحان در بیمارستان‌های خصوصی | در همین تهران بابت یک عمل ۵ هزار دلار می‌گیرند | همین کارها را می‌کنیم که پزشک ما مهاجرت می‌کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دستمزد دلاری جراحان در بیمارستان‌های خصوصی | در همین تهران بابت یک عمل ۵ هزار دلار می‌گیرند | همین کارها را می‌کنیم که پزشک ما مهاجرت می‌کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دستمزد دلاری جراحان در بیمارستان‌های خصوصی | در همین تهران بابت یک عمل ۵ هزار دلار می‌گیرند | همین کارها را می‌کنیم که پزشک ما مهاجرت می‌کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دستمزد دلاری جراحان در بیمارستان‌های خصوصی | در همین تهران بابت یک عمل ۵ هزار دلار می‌گیرند | همین کارها را می‌کنیم که پزشک ما مهاجرت می‌کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دستمزد دلاری جراحان در بیمارستان‌های خصوصی | در همین تهران بابت یک عمل ۵ هزار دلار می‌گیرند | همین کارها را می‌کنیم که پزشک ما مهاجرت می‌کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

دستمزد دلاری جراحان در بیمارستان‌های خصوصی | در همین تهران بابت یک عمل ۵ هزار دلار می‌گیرند | همین کارها را می‌کنیم که پزشک ما مهاجرت می‌کند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com