رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
اعضای کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران صبح امروز شنبه (۱۳ اسفند ماه) با محجوب دبیرکل خانه کارگر دیدار و گفتگو کردند.

دیدار اعضای کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران با دبیرکل خانه کارگر

به گزارش ایلنا، «محمد باقری» و «حسین ناطق» نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران با علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در خصوص مسئله بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی گفتگو و دیدار کردند.

از قرار معلوم در این دیدار از اقداماتی که علیرضا محجوب به عنوان دبیرکل خانه کارگر و به عنوان رئیس پیشین فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بیمه کارگران ساختمانی انجام داده است، تقدیر و تشکر شد.

انتهای پیام/

دیدار اعضای کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران با دبیرکل خانه کارگر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دیدار اعضای کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران با دبیرکل خانه کارگر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دیدار اعضای کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران با دبیرکل خانه کارگر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دیدار اعضای کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران با دبیرکل خانه کارگر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دیدار اعضای کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران با دبیرکل خانه کارگر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دیدار اعضای کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران با دبیرکل خانه کارگر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دیدار اعضای کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران با دبیرکل خانه کارگر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دیدار اعضای کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران با دبیرکل خانه کارگر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دیدار اعضای کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران با دبیرکل خانه کارگر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دیدار اعضای کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران با دبیرکل خانه کارگر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

دیدار اعضای کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران با دبیرکل خانه کارگر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com