رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
دیوان عدالت اداری شکایت از نرخ حداقل دستمزد کارگران را رد شد.

دیوان عدالت اداری شکایت از نرخ حداقل دستمزد کارگران را رد کرد

به گزارش ایلنا، مسعودی فر، معاون دیوان عدالت اداری در یک نشست خبری گفت: شکایت از مصوبه شورای عالی کار در خصوص نرخ حداقل دستمزد کارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد که رای به رد این شکایت داده شده است.

وی گفت: در اجرای قانون تبادل کردیم، توضیحات مجموعه شورایعالی کار را گرفتیم، پرونده به هیئت تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هفته‌ی گذشته بررسی صورت گرفت. طبق اطلاعات ما هیئت تخصصی شکایت را موجه ندانست و رأی به رد شکایت صادر کرد.

مسعودی فر گفت: این رأی در مراحل چاپ و انتشار قرار گرفته و به صورت رسمی ابلاغ خواهد شد. 

 

انتهای پیام/

دیوان عدالت اداری شکایت از نرخ حداقل دستمزد کارگران را رد کرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دیوان عدالت اداری شکایت از نرخ حداقل دستمزد کارگران را رد کرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دیوان عدالت اداری شکایت از نرخ حداقل دستمزد کارگران را رد کرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دیوان عدالت اداری شکایت از نرخ حداقل دستمزد کارگران را رد کرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دیوان عدالت اداری شکایت از نرخ حداقل دستمزد کارگران را رد کرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دیوان عدالت اداری شکایت از نرخ حداقل دستمزد کارگران را رد کرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دیوان عدالت اداری شکایت از نرخ حداقل دستمزد کارگران را رد کرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دیوان عدالت اداری شکایت از نرخ حداقل دستمزد کارگران را رد کرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دیوان عدالت اداری شکایت از نرخ حداقل دستمزد کارگران را رد کرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
دیوان عدالت اداری شکایت از نرخ حداقل دستمزد کارگران را رد کرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

دیوان عدالت اداری شکایت از نرخ حداقل دستمزد کارگران را رد کرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com