رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
دیوان عدالت در رای سی تیرماه خود، مزایای مزدی کارکنان را از مالیات معاف دانسته است.

رای اخیر دیوان عدالت: مزایای مزدی معاف از مالیات/ بُن کارگری و حق لباس مالیات ندارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، رای سی تیرماه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در روزهای اخیر روزنامه رسمی و منتشر شده، یک خط از ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کشور را ابطال کرده است.

بر این اساس، پرداختی‌هایی مانند حق مهدکودک، حق لباس و بن کارگری با این استدلال که جزو حقوق ماهانه کارکنان نیست، از مالیات معاف شده است.

با رای شماره ۲۶۸۵ دیوان عدالت، اگر مزایای مزدی کارگران به اضافه‌ی حقوق از کف پرداخت مالیات بیشتر باشد، به مزایای مزدی از جمله بن کارگری مالیات تعلق نمی‌گیرد. در رای دیوان عدالت آمده که دریافت مالیات از مزایای کارکنان ما مواد ۸۲، ۸۳ و ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و با آرای قبلی دیوان عدالت تعارض دارد.   

 

 

انتهای پیام/

رای اخیر دیوان عدالت: مزایای مزدی معاف از مالیات/ بُن کارگری و حق لباس مالیات ندارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
رای اخیر دیوان عدالت: مزایای مزدی معاف از مالیات/ بُن کارگری و حق لباس مالیات ندارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
رای اخیر دیوان عدالت: مزایای مزدی معاف از مالیات/ بُن کارگری و حق لباس مالیات ندارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
رای اخیر دیوان عدالت: مزایای مزدی معاف از مالیات/ بُن کارگری و حق لباس مالیات ندارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
رای اخیر دیوان عدالت: مزایای مزدی معاف از مالیات/ بُن کارگری و حق لباس مالیات ندارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
رای اخیر دیوان عدالت: مزایای مزدی معاف از مالیات/ بُن کارگری و حق لباس مالیات ندارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
رای اخیر دیوان عدالت: مزایای مزدی معاف از مالیات/ بُن کارگری و حق لباس مالیات ندارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
رای اخیر دیوان عدالت: مزایای مزدی معاف از مالیات/ بُن کارگری و حق لباس مالیات ندارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
رای اخیر دیوان عدالت: مزایای مزدی معاف از مالیات/ بُن کارگری و حق لباس مالیات ندارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
رای اخیر دیوان عدالت: مزایای مزدی معاف از مالیات/ بُن کارگری و حق لباس مالیات ندارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

رای اخیر دیوان عدالت: مزایای مزدی معاف از مالیات/ بُن کارگری و حق لباس مالیات ندارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com