رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
مرکز آمار ایران خبر داد:
این مطلب از «» بازنشر شده است.
آمارهای مرکز آمار از رشد ۴.۸ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و بیش از ۴.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۴۰۱ حکایت دارد.

رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد ایران طی سال گذشته/ رشد مثبت صنعت و معدن و رشد منفی کشاورزی و ساختمان

به گزارش ایلنا، مرکز آمار ایران با انتشار آمار سالانه رشد اقتصادی نشان داده است که اقتصاد ایران در سال گذشته رشد بیشتری داشته است. 

بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۴۰۱ به رقم ۸۱۱۹ هزار میلیارد ریال با نفت و ۶۹۹۱ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در سال گذشته با نفت ۷۷۴۶ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۶۶۹۲ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۴.۸ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و بیش از ۴.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۴۰۱ دارد. 

نتایج محاسبات مرکز آمار حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۱ رشته فعالیت‌های اقتصادی بخش کشاورزی ۴.۴ -درصد (شامل رشته فعالیت‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری)، گروه صنایع و معادن ۶.۴ (شامل رشته فعالیت‌های: استخراج نفت خام و گازطبیعی ۷، سایر معادن ۰.۷، صنعت ۷.۷، انرژی ۷.۸ و ساختمان ۲.۳ – درصد) و فعالیت‌های گروه خدمات ۴.۴ درصد (شامل رشته فعالیت‌های عمده وخرده فروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه وخدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امورعمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی) نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد داشته است. 

به این ترتیب کشاورزی با منفی ۴.۴ درصد و ساختمان با منفی ۲.۳ بیشترین رکود و افت سرمایه‌گذاری و رشد را داشته و به‌دلیل مشکلات ساختاری و کمبود سرمایه‌گذاری کوچک‌تر شدند و بخش صنعت با رشد ۷.۷ و انرژی و نیرو با رشد ۷.۸ بیشترین رشد را داشته است. 

ضمن اینکه طبق آمار دولت نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فاصله بهار ۱۴۰۱ تا زمستان به میزان ۲.۱ درصد رسیده است که به نوعی شاخص امیدوارکننده‌ای به‌ویژه در بخش صنعت و خدمات محسوب می‌شود.

تشکیل سرمایه ناخالص در بخش ماشین آلات و ابزارهای تولید صنعتی در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۹- کاهش داشته و در سال ۱۳۹۹ نزدیک به صفر بوده است. این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۴ درصد افزایش یافت و در پایان سال ۱۴۰۱ نرخ تشکیل سرمایه ناخالص در بخش ماشین آلات به بیش از ۷ درصد رسیده است.

2412412412412124124

انتهای پیام/

مرکز آمار ایران خبر داد:
رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد ایران طی سال گذشته/ رشد مثبت صنعت و معدن و رشد منفی کشاورزی و ساختمان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران خبر داد:
رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد ایران طی سال گذشته/ رشد مثبت صنعت و معدن و رشد منفی کشاورزی و ساختمان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران خبر داد:
رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد ایران طی سال گذشته/ رشد مثبت صنعت و معدن و رشد منفی کشاورزی و ساختمان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران خبر داد:
رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد ایران طی سال گذشته/ رشد مثبت صنعت و معدن و رشد منفی کشاورزی و ساختمان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران خبر داد:
رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد ایران طی سال گذشته/ رشد مثبت صنعت و معدن و رشد منفی کشاورزی و ساختمان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران خبر داد:
رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد ایران طی سال گذشته/ رشد مثبت صنعت و معدن و رشد منفی کشاورزی و ساختمان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران خبر داد:
رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد ایران طی سال گذشته/ رشد مثبت صنعت و معدن و رشد منفی کشاورزی و ساختمان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران خبر داد:
رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد ایران طی سال گذشته/ رشد مثبت صنعت و معدن و رشد منفی کشاورزی و ساختمان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران خبر داد:
رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد ایران طی سال گذشته/ رشد مثبت صنعت و معدن و رشد منفی کشاورزی و ساختمان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار ایران خبر داد:
رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد ایران طی سال گذشته/ رشد مثبت صنعت و معدن و رشد منفی کشاورزی و ساختمان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

مرکز آمار ایران خبر داد:
رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد ایران طی سال گذشته/ رشد مثبت صنعت و معدن و رشد منفی کشاورزی و ساختمان
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com