رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
مراسم ترحیم والده دبیر کل خانه کارگر برگزار می‌شود.

زمانِ برگزاری مراسم والده‌ی دبیر کل خانه کارگر

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم ترحیم والده مکرمه علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) روز چهارشنبه، ۶ اردیبهشت ماه، از ساعت ۱۸تا۱۹ در محوطه دفتر مرکزی خانه کارگر واقع در خیابان ابوریحان برگزار می‌شود.

 

انتهای پیام/

زمانِ برگزاری مراسم والده‌ی دبیر کل خانه کارگر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
زمانِ برگزاری مراسم والده‌ی دبیر کل خانه کارگر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
زمانِ برگزاری مراسم والده‌ی دبیر کل خانه کارگر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
زمانِ برگزاری مراسم والده‌ی دبیر کل خانه کارگر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
زمانِ برگزاری مراسم والده‌ی دبیر کل خانه کارگر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
زمانِ برگزاری مراسم والده‌ی دبیر کل خانه کارگر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
زمانِ برگزاری مراسم والده‌ی دبیر کل خانه کارگر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
زمانِ برگزاری مراسم والده‌ی دبیر کل خانه کارگر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
زمانِ برگزاری مراسم والده‌ی دبیر کل خانه کارگر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
زمانِ برگزاری مراسم والده‌ی دبیر کل خانه کارگر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

زمانِ برگزاری مراسم والده‌ی دبیر کل خانه کارگر
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com