رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان پرداخت عیدی کارگران و بازنشستگان خبر داد.

به گزارش همشهری آنلاین، مرتضوی گفت: عیدی کارگران و بازنشستگان در اسفند پرداخت می شود. عیدی کارگران در اسفند معادل دو ماه حقوق دریافتی به مدتی که کار کرده است، پرداخت می شود یعنی اگر ۱۲ ماه در سال کار کرده باشد، ۲ ماه از کارفرمای خود عیدی دریافت می کند.

زمان واریز عیدی و پاداش کارگران تا قبل از پایان سال اعلام شد

وی افزود: عیدی بازنشستگان به ازای هر نفر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و به ازای همسر ۷۰۰ هزار تومان و به ازای هر فرزند تحت تکفل۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. بعد از پرداخت حقوق بازنشستگان، در اوایل اسفند عیدی آنها پرداخت می شود.

زمان پرداخت عیدی کارگران و بازنشستگان اعلام شد | کارگران چقدر عیدی می گیرند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
زمان پرداخت عیدی کارگران و بازنشستگان اعلام شد | کارگران چقدر عیدی می گیرند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
زمان پرداخت عیدی کارگران و بازنشستگان اعلام شد | کارگران چقدر عیدی می گیرند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
زمان پرداخت عیدی کارگران و بازنشستگان اعلام شد | کارگران چقدر عیدی می گیرند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
زمان پرداخت عیدی کارگران و بازنشستگان اعلام شد | کارگران چقدر عیدی می گیرند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
زمان پرداخت عیدی کارگران و بازنشستگان اعلام شد | کارگران چقدر عیدی می گیرند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
زمان پرداخت عیدی کارگران و بازنشستگان اعلام شد | کارگران چقدر عیدی می گیرند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
زمان پرداخت عیدی کارگران و بازنشستگان اعلام شد | کارگران چقدر عیدی می گیرند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
زمان پرداخت عیدی کارگران و بازنشستگان اعلام شد | کارگران چقدر عیدی می گیرند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
زمان پرداخت عیدی کارگران و بازنشستگان اعلام شد | کارگران چقدر عیدی می گیرند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

زمان پرداخت عیدی کارگران و بازنشستگان اعلام شد | کارگران چقدر عیدی می گیرند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com