رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
در دیدار با اعضای شورای شهرگرگان مطرح شد؛
این مطلب از «» بازنشر شده است.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری کارگران و استادکاران ساختمانی گلستان از مسئولان شهری درخواست کرد تا ساختمان «ایست کار» را به عنوان جایگاه‌های دائمی ساماندهی کارگران ساختمانی و موقت در گرگان به انجمن صنفی کارگران واگذار کنند.

ساختمان «ایست کار» به انجمن صنفی کارگران واگذار شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اصغر دهسنگی در دیدار با اعضای شورای شهر گرگان اظهار کرد: در راستای ساماندهی کارگران فصلی سرگذر و جلوگیری از جمع شدن بعضی افراد متجاهر به نام کارگر در گذرهای شهری و همچنین کمک به زیباسازی شهر، از شورای شهر گرگان و شهردار می‌خواهیم که ساختمان ایست کار را در اختیار انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی قرار بدهند.

وی ادامه داد: کارگران ساختمانی کارشان بسته به تغییرات آب و هوای فصلی است که روزهایی از سال مشغول کار هستند و روزهایی را بیکار هستند و امنیت شغلی ندارند. آنها حتی اگر بیمه باشند نمی‌توانند از بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری کارگران و استادکاران ساختمانی گلستان گفت: حضور اتباع بیگانه هم موجب بیکاری بیشتر این افراد و نصف شدن درآمد خانواده‌های آن‌ها شده است. خطرات و حوادث کاری در محیط‌های ناایمن نیز باعث مخاطراتی برای این قشر می‌شود و این به دلیل‌ عدم آموزش‌های لازم ایمنی کار است.

وی تصریح کرد: برخی از کارگران استادکار هستند اما به دلیل مشکلات اقتصادی به عنوان کارگر فعالیت می‌کنند. این درحالی‌ست که استفاده از نیروی کار آموزش دیده باعث ارتقای کیفیت کارهای عمرانی و نظام‌مند شدن پروژه‌ها می‌شود.

وی افزود: متاسفانه مبالغ غیرعادلانه‌ای که برای صدور پروانه‌های ساختمانی وضع شده، مشکلات جدی را برای شهرداری‌ها و شهروندان در بحث صدور پروانه به وجود آورده است.

جواد کمیزی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان) نیز در این دیدار گفت: از شورای شهر درخواست داریم که سالن‌های ورزشی در اختیار شهرداری و شورای شهر را در سه سانس در روزهای مختلف به کارگران ساختمانی اختصاص دهند. درخواست داریم تعدادی توپ و لباس  ورزشی جهت برگزاری مسابقات به این انجمن بدهند. حضور تیم‌های ورزشی گلستان در رقابت‌های استانی و کشوری باعث ایجاد انگیزه برای جوانان قشر کارگر به امر ورزش می‌شود.

وی ادامه داد: استعداد‌های خوبی در جامعه کارگری برای رشته‌های ورزشی وجود دارند و مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر در تدوین و اجرای برنامه این موضوع را مدنظر خود قرار دهند. شهرداری به کارگران ساختمانی بلیت استخر و رایگان شدن اتوبوس درون شهری برای آنها را در دستورکار خود قرار دهد.

انتهای پیام/

در دیدار با اعضای شورای شهرگرگان مطرح شد؛
ساختمان «ایست کار» به انجمن صنفی کارگران واگذار شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در دیدار با اعضای شورای شهرگرگان مطرح شد؛
ساختمان «ایست کار» به انجمن صنفی کارگران واگذار شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در دیدار با اعضای شورای شهرگرگان مطرح شد؛
ساختمان «ایست کار» به انجمن صنفی کارگران واگذار شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در دیدار با اعضای شورای شهرگرگان مطرح شد؛
ساختمان «ایست کار» به انجمن صنفی کارگران واگذار شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در دیدار با اعضای شورای شهرگرگان مطرح شد؛
ساختمان «ایست کار» به انجمن صنفی کارگران واگذار شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در دیدار با اعضای شورای شهرگرگان مطرح شد؛
ساختمان «ایست کار» به انجمن صنفی کارگران واگذار شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در دیدار با اعضای شورای شهرگرگان مطرح شد؛
ساختمان «ایست کار» به انجمن صنفی کارگران واگذار شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در دیدار با اعضای شورای شهرگرگان مطرح شد؛
ساختمان «ایست کار» به انجمن صنفی کارگران واگذار شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در دیدار با اعضای شورای شهرگرگان مطرح شد؛
ساختمان «ایست کار» به انجمن صنفی کارگران واگذار شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در دیدار با اعضای شورای شهرگرگان مطرح شد؛
ساختمان «ایست کار» به انجمن صنفی کارگران واگذار شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

در دیدار با اعضای شورای شهرگرگان مطرح شد؛
ساختمان «ایست کار» به انجمن صنفی کارگران واگذار شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com