رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی «احمد اسناوندی» را به عنوان «سرپرست فدراسیون آماتوری ورزش کارگری» منصوب کرد.

سرپرست فدراسیون ورزش کارگری منصوب شد

به گزارش ایلنا، در حکمی «احمد اسناوندی» را به عنوان «سرپرست فدراسیون آماتوری ورزش کارگری» منصوب شد.

در متن حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به اسناوندی آمده است:

“نظر به مراتب تعهد و تجربه جنابعالی، با استناد به اختیارات مندرج ذیل ماده (۱۳) اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و بند (۴) تصویب‌نامه جلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۴ هیأت محترم وزیران، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست فدراسیون آماتوری ورزش کارگری» تعیین می‌شوید.”

در ادامه این حکم آمده است:

“انتظار می‌رود ضمن انجام امور جاری فدراسیون، با اتخاذ تدابیر لازم، ظرف مدت حداکثر سه ماه نسبت به برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون اقدام کنید.”

انتهای پیام/

سرپرست فدراسیون ورزش کارگری منصوب شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سرپرست فدراسیون ورزش کارگری منصوب شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سرپرست فدراسیون ورزش کارگری منصوب شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سرپرست فدراسیون ورزش کارگری منصوب شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سرپرست فدراسیون ورزش کارگری منصوب شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سرپرست فدراسیون ورزش کارگری منصوب شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سرپرست فدراسیون ورزش کارگری منصوب شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سرپرست فدراسیون ورزش کارگری منصوب شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سرپرست فدراسیون ورزش کارگری منصوب شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سرپرست فدراسیون ورزش کارگری منصوب شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

سرپرست فدراسیون ورزش کارگری منصوب شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com