رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
وزیرکار درباره ماده ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم توسعه گفت: فکر می‌کنم در ویرایش نهایی لایحه برنامه توسعه هفتم مواد ۱۵و ۱۶حذف شده و احتمالا این موضوع دیگر در دستور کار نیست.

به گزارش همشهری آنلاین،صولت مرتضوی درباره موادی از برنامه هفتم توسعه افزود: برنامه هفتم هنوز به مجلس تقدیم نشده، اجازه بدهید برنامه را به مجلس بدهیم و بعد اگر مورد نقد بود، آن را مطرح کنید.

وی در خصوص مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه برنامه توسعه هفتم و کاهش دستمزد کارگران جوان به مدت سه سال گفت: چنین چیزی در مواد ۱۵ و ۱۶ نیامده است‌. بحث این است که اگر در جایی و برخی از نهادهای حمایتی، نیرویی دارند و به دنبال کمک به آن نیرو هستند یا به دنبال ایجاد اشتغال هستند، چنانچه آن کارگر خود رضایت داشت، با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد کار کند. البته این در حد پیشنهاد است که فکر می‌کنم در ویرایش نهایی حذف شده و احتمالا این موضوع دیگر در دستور کار نیست.

مرتضوی بیان کرد: بحث استاد -شاگردی حلقه‌ مفقوده تربیت نیروی ماهر است. اگر کسی حرفه‌ای بلد نباشد و بخواهد در کارگاهی آموزش ببیند نباید کارفرما را ملزم کنیم که حقوق قانون کار به آن کارگر بدهد. بنابراین باید صبر کنیم تا از لایحه رونمایی شود.

شرایط حقوق قانون کار به کارگر مبتدی چگونه است؟ | احتمال حذف ماده ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم درباره حداقل دستمزد کارگران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
شرایط حقوق قانون کار به کارگر مبتدی چگونه است؟ | احتمال حذف ماده ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم درباره حداقل دستمزد کارگران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
شرایط حقوق قانون کار به کارگر مبتدی چگونه است؟ | احتمال حذف ماده ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم درباره حداقل دستمزد کارگران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
شرایط حقوق قانون کار به کارگر مبتدی چگونه است؟ | احتمال حذف ماده ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم درباره حداقل دستمزد کارگران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
شرایط حقوق قانون کار به کارگر مبتدی چگونه است؟ | احتمال حذف ماده ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم درباره حداقل دستمزد کارگران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
شرایط حقوق قانون کار به کارگر مبتدی چگونه است؟ | احتمال حذف ماده ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم درباره حداقل دستمزد کارگران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
شرایط حقوق قانون کار به کارگر مبتدی چگونه است؟ | احتمال حذف ماده ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم درباره حداقل دستمزد کارگران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
شرایط حقوق قانون کار به کارگر مبتدی چگونه است؟ | احتمال حذف ماده ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم درباره حداقل دستمزد کارگران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
شرایط حقوق قانون کار به کارگر مبتدی چگونه است؟ | احتمال حذف ماده ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم درباره حداقل دستمزد کارگران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
شرایط حقوق قانون کار به کارگر مبتدی چگونه است؟ | احتمال حذف ماده ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم درباره حداقل دستمزد کارگران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

شرایط حقوق قانون کار به کارگر مبتدی چگونه است؟ | احتمال حذف ماده ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم درباره حداقل دستمزد کارگران
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com