رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
یک بازنشسته کارگری گفت: اگر در شورایعالی کار، مزد و مستمری صد درصد زیاد شود، بازهم کافی نیست.

«شورایعالی کار» وضعیت بحرانی بازنشستگان را درنظر بگیرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، قرار است از هفته آینده کمیته دستمزد برای تعیین سبد معیشت خانوار شروع به کار کند؛ در یکی دو هفته آینده، مزد ۱۴۰۲ وارد مرحله‌ی جدی‌تری می‌شود و بعد از محاسبه سبد، اعداد و ارقام روی میز می‌آیند.

محمدعلی براتی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) با بیان اینکه سفره‌ی بازنشستگان به خصوص حداقل‌بگیران خالی‌تر از همیشه است؛ می‌گوید: شورایعالی کار در تصمیم‌گیری‌ها این وضعیت بحرانی را در نظر بگیرد؛ براساس مواد ۱۱۰ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی، افزایش مزد بازنشستگان معمولاً برابر با مصوبات شورایعالی کار است؛ از این شورا می‌خواهیم وضعیت ما بازنشستگان که زیر خط فقر هستیم و نمی‌توانیم حداقل‌های زندگی را تامین کنیم، درنظر بگیرند.

به گفته وی، در شرایط فعلی، صد درصد افزایش مزد هم کافی نیست چراکه با صد درصد افزایش حقوق، بازهم دریافتی حداقل‌بگیران از خط فقر کمتر است.

این بازنشسته تاکید می‌کند: امروز خط فقر بالاتر از ۱۵ یا ۱۶ میلیون تومان است؛ بنابراین برای یک زندگی بالاتر از خط فقر، دستمزد هم باید بالاتر از ۱۵ میلیون تومان باشد؛ در این شرایط از شورایعالی کار و به طور مشخص از نمایندگان کارگری این شورا می‌خواهیم وارد بحث درصدهای افزایش نشوند و افزایش ریالی را در نظر داشته باشند؛ افزایش مزد به اندازه سبد معیشت حق تمام کارگران شاغل و بازنشسته است.

انتهای پیام/

«شورایعالی کار» وضعیت بحرانی بازنشستگان را درنظر بگیرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
«شورایعالی کار» وضعیت بحرانی بازنشستگان را درنظر بگیرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
«شورایعالی کار» وضعیت بحرانی بازنشستگان را درنظر بگیرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
«شورایعالی کار» وضعیت بحرانی بازنشستگان را درنظر بگیرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
«شورایعالی کار» وضعیت بحرانی بازنشستگان را درنظر بگیرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
«شورایعالی کار» وضعیت بحرانی بازنشستگان را درنظر بگیرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
«شورایعالی کار» وضعیت بحرانی بازنشستگان را درنظر بگیرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
«شورایعالی کار» وضعیت بحرانی بازنشستگان را درنظر بگیرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
«شورایعالی کار» وضعیت بحرانی بازنشستگان را درنظر بگیرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
«شورایعالی کار» وضعیت بحرانی بازنشستگان را درنظر بگیرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

«شورایعالی کار» وضعیت بحرانی بازنشستگان را درنظر بگیرد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com