رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
یک فعال کارگری:
این مطلب از «» بازنشر شده است.
یک فعال کارگری استان قم، با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای توقف روند اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، گفت: از شورای محترم نگهبان خواهش می‌کنیم، به داد کارگران ساختمانی رسیده و با رد مصوبه اخیر مجلس، آن را به صحن علنی مجلس برگرداند.

شورای نگهبان به داد کارگران ساختمانی برسد

«علی اکبر علی» دبیر کانون کارگران ساختمانی استان قم، در گفتگو با خبرنگار ایلنا در قم، با اشاره به مصوبه اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای توقف ۲ ساله طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، گفت: با این تصمیم نادرست مجلس شورای اسلامی، بیش از ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی و خانواده‌های آنها که چشم انتظار اولی‌ترین حق و حقوق خود یعنی بیمه تأمین اجتماعی بودند، دیگر نمی‌توانند بیمه شوند و مضاف بر آن، خطر قطع شدن بیمه برخی از کارگران ساختمانی که هم اکنون بیمه هستند نیز وجود دارد.

این فعال کارگری اضافه کرد: از نمایندگان مجلس انتظار نداشتیم که به این راحتی حق و حقوق خانواده مظلوم کارگران ساختمانی را برای دو سال متوقف کنند در حالی که هر روز کارگران ساختمانی با انواع آسیب‌های ناشی از کار و قطع عضو و حتی فوت روبرو هستند؛ و اگر سرپناه بیمه برای ایشان و خانواده‌هایشان نباشد، معلوم نیست چه آسیب‌های اجتماعی گریبانگیر خانواده‌های آنان می‌شود.

وی افزود: هم اکنون از اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی که برخی از آنها با افتخار عنوان می‌کنند که کارگرزاده هستند، می خواهیم با رد مصوبه اخیر مجلس، آن را به صحن علنی برگردانند تا این توقف ۲ ساله، از بین رفته و مجددا اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی به جریان بیافتد.

دبیر کانون کارگران ساختمانی استان قم،  گفت: نمایندگان مجلس، باوجود اعتراضات کارگران ساختمانی به تصمیم اخیرشان و رد آن ازسوی شورای نگهبان، دوباره آن را در مجلس طرح کرده و درنهایت به نفع کارگران ساختمانی اقدام خواهند کرد.

وی افزود: قانون بیمه کارگران ساختمانی، در صورت اجرا به صورت کامل، هیچ بار مالی به دوش دولت نمی‌گذارد، بلکه حق کارگران مظلوم از کارفرمایانی که روزانه میلیون‌ها و شاید میلیاردها سود به دست می‌آورند، گرفته و برای بیمه کارگران اقدام می‌شود.

انتهای پیام/

یک فعال کارگری:
شورای نگهبان به داد کارگران ساختمانی برسد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
یک فعال کارگری:
شورای نگهبان به داد کارگران ساختمانی برسد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
یک فعال کارگری:
شورای نگهبان به داد کارگران ساختمانی برسد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
یک فعال کارگری:
شورای نگهبان به داد کارگران ساختمانی برسد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
یک فعال کارگری:
شورای نگهبان به داد کارگران ساختمانی برسد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
یک فعال کارگری:
شورای نگهبان به داد کارگران ساختمانی برسد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
یک فعال کارگری:
شورای نگهبان به داد کارگران ساختمانی برسد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
یک فعال کارگری:
شورای نگهبان به داد کارگران ساختمانی برسد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
یک فعال کارگری:
شورای نگهبان به داد کارگران ساختمانی برسد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
یک فعال کارگری:
شورای نگهبان به داد کارگران ساختمانی برسد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

یک فعال کارگری:
شورای نگهبان به داد کارگران ساختمانی برسد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com