رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
رامین اناری گفت: شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد و صرفا برای رفع ابهام از چند عبارت به مجلس ارجاع داد.

شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد/ ارجاع به مجلس برای رفع برخی ابهامات

رامین اناری (نماینده کارگران شرکتی و قراردادی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از ارجاع طرح ساماندهی کارکنان دولت برای رفع ابهام به مجلس خبر داد. 

اناری گفت: خوشبختانه شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد و صرفا برای رفع ابهام از چند عبارت به مجلس ارجاع داد. 

به گفته‌ی اناری؛ اینکه طرح در شورای نگهبان رد نشده و صرفا برای رفع ابهامات به مجلس فرستاده شده، موضوع مبارکی است و ما امیدواریم این ابهامات به زودی رفع و طرح به مرحله‌ی اجرا برسد.

 

انتهای پیام/

شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد/ ارجاع به مجلس برای رفع برخی ابهامات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد/ ارجاع به مجلس برای رفع برخی ابهامات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد/ ارجاع به مجلس برای رفع برخی ابهامات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد/ ارجاع به مجلس برای رفع برخی ابهامات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد/ ارجاع به مجلس برای رفع برخی ابهامات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد/ ارجاع به مجلس برای رفع برخی ابهامات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد/ ارجاع به مجلس برای رفع برخی ابهامات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد/ ارجاع به مجلس برای رفع برخی ابهامات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد/ ارجاع به مجلس برای رفع برخی ابهامات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد/ ارجاع به مجلس برای رفع برخی ابهامات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد/ ارجاع به مجلس برای رفع برخی ابهامات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com