رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
رامین اناری گفت: شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد و صرفا برای رفع ابهام از چند عبارت به مجلس ارجاع داد.

شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد/ ارجاع به مجلس برای رفع برخی ابهامات

رامین اناری (نماینده کارگران شرکتی و قراردادی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از ارجاع طرح ساماندهی کارکنان دولت برای رفع ابهام به مجلس خبر داد. 

اناری گفت: خوشبختانه شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد و صرفا برای رفع ابهام از چند عبارت به مجلس ارجاع داد. 

به گفته‌ی اناری؛ اینکه طرح در شورای نگهبان رد نشده و صرفا برای رفع ابهامات به مجلس فرستاده شده، موضوع مبارکی است و ما امیدواریم این ابهامات به زودی رفع و طرح به مرحله‌ی اجرا برسد.

 

انتهای پیام/

شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد/ ارجاع به مجلس برای رفع برخی ابهامات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد/ ارجاع به مجلس برای رفع برخی ابهامات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد/ ارجاع به مجلس برای رفع برخی ابهامات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد/ ارجاع به مجلس برای رفع برخی ابهامات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد/ ارجاع به مجلس برای رفع برخی ابهامات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد/ ارجاع به مجلس برای رفع برخی ابهامات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد/ ارجاع به مجلس برای رفع برخی ابهامات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد/ ارجاع به مجلس برای رفع برخی ابهامات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد/ ارجاع به مجلس برای رفع برخی ابهامات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد/ ارجاع به مجلس برای رفع برخی ابهامات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

شورای نگهبان طرح ساماندهی را رد نکرد/ ارجاع به مجلس برای رفع برخی ابهامات
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com