رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
این مطلب از «» بازنشر شده است.
یک فعال کارگری گفت: در واحدهای تولیدی کارگرانی مشغول به کار هستند که کمتر از حداقل دستمزد حقوق می‌گیرند و جرأت شکایت ندارند.

ضعفِ بازرسیِ کار، ظلمِ مضاعف بر کارگران است

حسن موسیوند (دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از وضعیتِ بازرسیِ کار در این استان انتقاد کرد و گفت: در استان لرستان بازرسان کار بسیار ضعیف عمل می‌کنند و ضعف آنها در بازرسی  کار سبب می‌شود حقوق کارگران به صورتِ مضاعفی پایمال شود.

وی ادامه داد: در واحدهای تولیدی کارگرانی مشغول به کار هستند که کمتر از حداقل دستمزد حقوق می‌گیرند و جرأت شکایت ندارند. اگر اداره کار به درستی به وظایفِ خود عمل کند و کارفرما را ملزم به رعایتِ قانون کار کند، وضعِ کارگران تا حدودی بهتر می‌شود. کارگرانی در لرستان داریم که سه ماه حقوق نگرفته‌اند اما اثری از بازرسی کار نیست تا از حقوق این کارگر دفاع کند.

موسیوند بیان کرد: به دلیلِ آنکه حداقل حقوق فاصله‌ی معناداری با نرخ تورم و سبد معیشت دارد، حتی کارگرانی که حقوق خود را به موقع و کامل دریافت می‌کنند هم برای زندگی و تأمین هزینه‌های اساسی خود دچار مشکل می‌شوند، چه برسد به اینکه کارگران حقوق خود را با تأخیر چند ماهه دریافت کنند و یا از حداقل حقوق دریافتی کمتری داشته باشند.

دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان گفت: جایگاه‌های سوخت بیشترین اجحاف را در حق کارگران می‌کنند. بیشتر این کارفرمایان با حقوق ناچیز کارگران را به کار می‌گیرند و بعضا حتی در پرداختِ سهم بیمه‌ کارگران نیز کوتاهی می‌کنند. حرف ما این است که اگر حداقل دستمزد این قدر پایین تعیین شده و در مقابل نرخ تورم بسیار بالاست حداقل وزارت کار به وظایف خود به درستی عمل کند و با گسترش بازرسیِ کار مانع از پایمال شدنِ همین حداقلِ حقوق کارگران شود.

موسیوند گفت: بازرسی کار، سبب کاهش میزانِ حوادث کار می‌شود. البته آمار دقیقی از حوادث کار نداریم، اما متاسفانه این آمار بالاست و به دلیلِ ضعف در بازرسی کار کارفرمایان آنطور که به سودشان است با کارگران رفتار می‌کنند.

این فعال کارگری در پایان تأکید کرد: حقوق کارگران امروز به حداقلی‌ترین سطح خود رسیده است و حتی قانون کار هم آنطور که باید رعایت نمی‌شود. حداقل وزارت کار با بهبود وضعیتِ بازرسیِ کار، اجرای این حقوق حداقلی را تضمین کند.

انتهای پیام/

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
ضعفِ بازرسیِ کار، ظلمِ مضاعف بر کارگران است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
ضعفِ بازرسیِ کار، ظلمِ مضاعف بر کارگران است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
ضعفِ بازرسیِ کار، ظلمِ مضاعف بر کارگران است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
ضعفِ بازرسیِ کار، ظلمِ مضاعف بر کارگران است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
ضعفِ بازرسیِ کار، ظلمِ مضاعف بر کارگران است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
ضعفِ بازرسیِ کار، ظلمِ مضاعف بر کارگران است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
ضعفِ بازرسیِ کار، ظلمِ مضاعف بر کارگران است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
ضعفِ بازرسیِ کار، ظلمِ مضاعف بر کارگران است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
ضعفِ بازرسیِ کار، ظلمِ مضاعف بر کارگران است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
ضعفِ بازرسیِ کار، ظلمِ مضاعف بر کارگران است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
ضعفِ بازرسیِ کار، ظلمِ مضاعف بر کارگران است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com