رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
نیروهای پیمانکاری بخش فروش بلیت مترو گفتند: شرکت پیمانکار اعلام کرده که برای سال جدید به نیروهای بخش فروش مترو نیازی ندارد و نامه‌ی‌ عدم نیاز را در اختیار کارگران قرار داده است.

عدم تمدید قراردادِ ۲۵۰ نیروی بخش فروش بلیت مترو/ بیکاری با بیش از ده سال سابقه کار

 جمعی از نیروهای پیمانکاری بخش فروش بلیت مترو در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم تمدید قرارداد خود برای سال بعد خبر دادند. 

این کارگران گفتند: شرکت پیمانکار اعلام کرده که برای سال جدید به نیروهای بخش فروش مترو نیازی ندارد و نامه‌ی‌ عدم نیاز را در اختیار کارگران قرار داده است. 

این کارگران که برخی از آن‌ها سابقه‌ی بالای ۱۰ تا ۲۰ سال کار دارند، از این تصمیمِ شرکتِ پیمانکار ابراز نگرانی کردند. 

به گفته‌‎ی آن‌ها شرکت برای نیروها، در تعطیلاتِ عید شیفتِ کاری قرار داده اما از طرفی اعلام کرده برای بعد از عید به آن‌ها نیاز ندارد. 

برخی از نمایندگان کارگری معتقدند، تصویبِ طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از مهم‌ترین دلایل‌ عدم تمدید قرارداد شرکتهای پیمانکاری است. چنانچه این طرح به تصویب برسد کارکنان شرکتهای دولتی، عمومی و نیمه دولتی که سابقه‌ی بالای دو سال کار دارند باید تبدیل وضعیت شوند و با مجموعه‌ی مادر قرارداد مستقیم ببندند. 

به گفته‌ی این نمایندگان، تعدیل نیروهای پیمانکاری ممکن است به دلیلِ جلوگیری از تبدیل وضعیتِ این نیروها باشد.

انتهای پیام/

عدم تمدید قراردادِ ۲۵۰ نیروی بخش فروش بلیت مترو/ بیکاری با بیش از ده سال سابقه کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عدم تمدید قراردادِ ۲۵۰ نیروی بخش فروش بلیت مترو/ بیکاری با بیش از ده سال سابقه کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عدم تمدید قراردادِ ۲۵۰ نیروی بخش فروش بلیت مترو/ بیکاری با بیش از ده سال سابقه کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عدم تمدید قراردادِ ۲۵۰ نیروی بخش فروش بلیت مترو/ بیکاری با بیش از ده سال سابقه کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عدم تمدید قراردادِ ۲۵۰ نیروی بخش فروش بلیت مترو/ بیکاری با بیش از ده سال سابقه کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عدم تمدید قراردادِ ۲۵۰ نیروی بخش فروش بلیت مترو/ بیکاری با بیش از ده سال سابقه کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عدم تمدید قراردادِ ۲۵۰ نیروی بخش فروش بلیت مترو/ بیکاری با بیش از ده سال سابقه کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عدم تمدید قراردادِ ۲۵۰ نیروی بخش فروش بلیت مترو/ بیکاری با بیش از ده سال سابقه کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عدم تمدید قراردادِ ۲۵۰ نیروی بخش فروش بلیت مترو/ بیکاری با بیش از ده سال سابقه کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عدم تمدید قراردادِ ۲۵۰ نیروی بخش فروش بلیت مترو/ بیکاری با بیش از ده سال سابقه کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

عدم تمدید قراردادِ ۲۵۰ نیروی بخش فروش بلیت مترو/ بیکاری با بیش از ده سال سابقه کار
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com