رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.

فردای اقتصاد: ترک شغل به دلیل نارضایتی از کاری که انجام می‌دهید، امری نسبتاً رایج است. اما اگر فکر نکرده باشید که واقعاً چه چیزی شما را خوشحال می‌کند، ممکن است دوباره در همان موقعیت ناخوشایند قرار بگیرید. طرح سه پرسش می‌تواند در این زمینه به شما کمک کند:

کدام منبع بیشترین رضایت را در من ایجاد می‌کند؟ کارهای روزمره‌ای است که انجام می‌دهید (فرآیند)، و سپس چیزی است که در نتیجه تلاش‌های خود به دست می‌آورید (نتیجه). مشخص کنید کدام یک از آن‌ها برای شما شادی بیشتری به ارمغان می‌آورد – و به دنبال کاری باشید که انگیزه شما را تغذیه کند.

کار من در کجا با ارزش‌های من همسو می‌شود؟ به دنبال زمان‌هایی باشید که شغلتان به شما اجازه می‌دهد به چیزی که بیشتر به آن اهمیت می‌دهید، برسید. برای مثال، اگر برای خوبی‌های اجتماعی ارزش قائل هستید، به این فکر کنید که چگونه کار شما بر دیگران تأثیر مثبت می‌گذارد.

می‌خواهید میراث شما چه باشد؟ کار روزانه شما در حال پیشرفت به سمت اندوخته‌های بیشتر است. تا کنون به چه چیزی از زندگی خود افتخار می‌کنید – و برای به جا گذاشتن میراثی که برای خود تصور می‌کنید، چه کارهای بیشتری باید انجام دهید؟

منبع: HBR

نویسنده: آرت مارکمن

مترجم: شادی آذری حمیدیان

قبل از تغییر شغل، از خود بپرسید چه چیز آن را دوست دارید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
قبل از تغییر شغل، از خود بپرسید چه چیز آن را دوست دارید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
قبل از تغییر شغل، از خود بپرسید چه چیز آن را دوست دارید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
قبل از تغییر شغل، از خود بپرسید چه چیز آن را دوست دارید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
قبل از تغییر شغل، از خود بپرسید چه چیز آن را دوست دارید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
قبل از تغییر شغل، از خود بپرسید چه چیز آن را دوست دارید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
قبل از تغییر شغل، از خود بپرسید چه چیز آن را دوست دارید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
قبل از تغییر شغل، از خود بپرسید چه چیز آن را دوست دارید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
قبل از تغییر شغل، از خود بپرسید چه چیز آن را دوست دارید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
قبل از تغییر شغل، از خود بپرسید چه چیز آن را دوست دارید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

قبل از تغییر شغل، از خود بپرسید چه چیز آن را دوست دارید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com