رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
نماینده کارگران:
این مطلب از «» بازنشر شده است.
رامین اناری گفت: امیدواریم طرح ساماندهی اولین طرح صحن باشد و اولین روزی که نمایندگان به مجلس بیایند، قبل از هرچیز ادامه‌ی بررسی‌های این طرح را انجام دهند و کار را به پایان برسانند.

لایحه‌ی ساماندهی دولت را نمی‌خواهیم/ «طرح ساماندهی» در اولین جلسه‌ی مجلس مصوب شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، سه شنبه هفته قبل، طرح ساماندهی به صحن مجلس آمد ولی به دلیل تقارن با ارائه لایحه بودجه، ادامه‌ی بررسی آن به جلسه بعدی صحن علنی موکول شد.

رامین اناری (نماینده کارگران شرکتی و قراردادی سراسر کشور) در ارتباط با آنچه بعد از آن رخ داد؛ می‌گوید: روز چهارشنبه افرادی برگه‌هایی را در صحن مجلس پخش کردند که در آن‌ها از نمایندگان خواسته شده بود به طرح ساماندهی رای ندهند!

او ادامه داد: در این برگه‌ها طرح ساماندهی را کوبیده بودند و نمایندگان را از تصویب آن برحذر داشته بودند و این در حالیست که نمی‌دانیم چه افرادی این برگه‌ها را نوشتند و پخش کردند!

به گفته‌ی اناری، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در مقابل این حرکت موضع گرفتند و با قاطعیت اعلام کردند طرفدار طرح ساماندهی هستند و طرح را مصوب می‌کنند.

این فعال کارگری می‌گوید: امیدواریم طرح ساماندهی اولین طرح صحن باشد و اولین روزی که نمایندگان به مجلس بیایند، قبل از هرچیز ادامه‌ی بررسی‌های این طرح را انجام دهند و کار را به پایان برسانند.

اما مساله نگران‌کننده‌ی دیگری هم در کار است؛ اناری می‌گوید: در روزهای اخیر رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرده «لایحه‌ی طرح ساماندهی در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است»؛ ما باید به صراحت اعلام کنیم «لایحه‌ی ساماندهی» نمی‌خواهیم؛ خواسته‌ی ما تصویب همان طرح ساماندهی مجلس است که دو سال تمام منتظر تصویبش بوده‌ایم.

او اضافه می‌کند: دولت دست از مخالفت با طرح ساماندهی بردارد؛ ما نمی‌خواهیم دوباره کار را فرسایشی کنند و ماجرا را به دست سازمان امور استخدامی بسپارند؛ نمایندگان مجلس در اولین جلسه صحن طرح ساماندهی را تصویب کنند؛ دو سال است که مجلس به کارگران وعده می‌دهد «به زودی کار تمام می‌شود»؛ حتی امروز هم دیر شده و باید زود بجنبنند.

انتهای پیام/

نماینده کارگران:
لایحه‌ی ساماندهی دولت را نمی‌خواهیم/ «طرح ساماندهی» در اولین جلسه‌ی مجلس مصوب شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نماینده کارگران:
لایحه‌ی ساماندهی دولت را نمی‌خواهیم/ «طرح ساماندهی» در اولین جلسه‌ی مجلس مصوب شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نماینده کارگران:
لایحه‌ی ساماندهی دولت را نمی‌خواهیم/ «طرح ساماندهی» در اولین جلسه‌ی مجلس مصوب شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نماینده کارگران:
لایحه‌ی ساماندهی دولت را نمی‌خواهیم/ «طرح ساماندهی» در اولین جلسه‌ی مجلس مصوب شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نماینده کارگران:
لایحه‌ی ساماندهی دولت را نمی‌خواهیم/ «طرح ساماندهی» در اولین جلسه‌ی مجلس مصوب شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نماینده کارگران:
لایحه‌ی ساماندهی دولت را نمی‌خواهیم/ «طرح ساماندهی» در اولین جلسه‌ی مجلس مصوب شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نماینده کارگران:
لایحه‌ی ساماندهی دولت را نمی‌خواهیم/ «طرح ساماندهی» در اولین جلسه‌ی مجلس مصوب شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نماینده کارگران:
لایحه‌ی ساماندهی دولت را نمی‌خواهیم/ «طرح ساماندهی» در اولین جلسه‌ی مجلس مصوب شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نماینده کارگران:
لایحه‌ی ساماندهی دولت را نمی‌خواهیم/ «طرح ساماندهی» در اولین جلسه‌ی مجلس مصوب شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نماینده کارگران:
لایحه‌ی ساماندهی دولت را نمی‌خواهیم/ «طرح ساماندهی» در اولین جلسه‌ی مجلس مصوب شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

نماینده کارگران:
لایحه‌ی ساماندهی دولت را نمی‌خواهیم/ «طرح ساماندهی» در اولین جلسه‌ی مجلس مصوب شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com