رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
جلسه امروز شورای عالی کار باز هم به دلیل عدم توافق دولت و کارگر و کارفرما در مبلغ دستمزد ۱۴۰۳ بدون نتیجه پایان یافت و ادامه مذاکرات به فردا ۲۸ اسفند موکول شد.

به گزارش همشهری آنلاین،‌ صولت مرتضوی، وزیرکار تعاون و رفاه اجتماعی گفت: پیشنهاد ما این است که در گام نخست، حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار تومان به حق عائله‌مندی به حقوق کارگران اضافه شود.

مبلغ حق عائله مندی پیشنهادی وزیر کار برای حقوق ۱۴۰۳ کارگران چقدر است؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مبلغ حق عائله مندی پیشنهادی وزیر کار برای حقوق ۱۴۰۳ کارگران چقدر است؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مبلغ حق عائله مندی پیشنهادی وزیر کار برای حقوق ۱۴۰۳ کارگران چقدر است؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مبلغ حق عائله مندی پیشنهادی وزیر کار برای حقوق ۱۴۰۳ کارگران چقدر است؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مبلغ حق عائله مندی پیشنهادی وزیر کار برای حقوق ۱۴۰۳ کارگران چقدر است؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مبلغ حق عائله مندی پیشنهادی وزیر کار برای حقوق ۱۴۰۳ کارگران چقدر است؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مبلغ حق عائله مندی پیشنهادی وزیر کار برای حقوق ۱۴۰۳ کارگران چقدر است؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مبلغ حق عائله مندی پیشنهادی وزیر کار برای حقوق ۱۴۰۳ کارگران چقدر است؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مبلغ حق عائله مندی پیشنهادی وزیر کار برای حقوق ۱۴۰۳ کارگران چقدر است؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مبلغ حق عائله مندی پیشنهادی وزیر کار برای حقوق ۱۴۰۳ کارگران چقدر است؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

مبلغ حق عائله مندی پیشنهادی وزیر کار برای حقوق ۱۴۰۳ کارگران چقدر است؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com