رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
در ضیافتِ افطاری خانه کارگر مطرح شد؛
این مطلب از «» بازنشر شده است.
دبیرکل خانه کارگر گفت: تشکیلات خانه کارگر از همان روز اول فرودین، جلسه‌ی کارشناسی تشکیل داد و قرار شد از مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری شکایت کنیم. ممکن است لازم باشد که تک تکِ اعضای خانه کارگر به خصوص بازنشستگان بعدا دادخواست تنظیم کنند و ما را در این راه یاری کنند.

محجوب: از مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) شب گذشته در ضیافت افطار خانه کارگر، گفت: نمایندگان کارگری شواریعالی کار روزهای گذشته در این ضیافت حاضر شدند و در مورد تلاش‌های خود در جلساتِ شورایعالی کار صحبت کردند و تاکید کردند که تمام تلاش خود را انجام دادند. البته باید توجه داشته باشید که در جلسه‌ی شواریعالی کار نمایندگان کارگری وعده گرفتند که اگر نرخ تورم افزایش یافت، دستمزد نیز ترمیم شود. آقای وزیر هم در مصاحبه‌ی خود گفتند که اگر تورم مهار نشود مجددا در مورد مزد تصمیم‌گیری می‌شود. 

وی ادامه داد: طبق ماده ۴۱ قانون کار و مقاوله‌نامه شماره ۱۳۱ سازمان بین‌المللی کار، تورم یا نرخ سبد معیشت باید مبنای محاسبه‌ی دستمزد قرار می‌گرفت که البته برای ما سبد مهم‌تر از نرخ تورم بود، که هیچ کدام را مبنا قرار ندادند. 

دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: سبد حداقلی‌ای که در شورایعالی کار نرخ‌گذاری شد ۱۳ میلیون و اندی بود که البته پیشتر ما رقم سبد معیشت را ۱۵ میلیون و ۸۰۰ تومان محاسبه کردیم. در جلسه‌ی شورایعالی کار حتی همین نرخ سبد حداقلی هم مبنای محاسبه قرار نگرفت. 

محجوب گفت: تشکیلات خانه کارگر از همان روز اول فرودین، جلسه‌ی کارشناسی تشکیل داد و قرار شد از مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری شکایت کنیم. ممکن است لازم باشد که تک تکِ اعضای خانه کارگر به خصوص بازنشستگان بعدا دادخواست تنظیم کنند و ما را در این راه یاری کنند. 

وی گفت: بناست با معاونان دیوان عدالت اداری دیدار کنیم، اگر آن‌ها قانع شدند نیاز به ورود دیگر اعضا نیست اما اگر قانع نشدند باید تک تک شما وارد شوید و حقِ خودتان را بگیرید.

انتهای پیام/

در ضیافتِ افطاری خانه کارگر مطرح شد؛
محجوب: از مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در ضیافتِ افطاری خانه کارگر مطرح شد؛
محجوب: از مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در ضیافتِ افطاری خانه کارگر مطرح شد؛
محجوب: از مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در ضیافتِ افطاری خانه کارگر مطرح شد؛
محجوب: از مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در ضیافتِ افطاری خانه کارگر مطرح شد؛
محجوب: از مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در ضیافتِ افطاری خانه کارگر مطرح شد؛
محجوب: از مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در ضیافتِ افطاری خانه کارگر مطرح شد؛
محجوب: از مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در ضیافتِ افطاری خانه کارگر مطرح شد؛
محجوب: از مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در ضیافتِ افطاری خانه کارگر مطرح شد؛
محجوب: از مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در ضیافتِ افطاری خانه کارگر مطرح شد؛
محجوب: از مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

در ضیافتِ افطاری خانه کارگر مطرح شد؛
محجوب: از مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار در دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com