رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
با حضور در جمع خبرنگاران ایلنا عنوان شد؛
این مطلب از «» بازنشر شده است.
دبیر کل خانه کارگر گفت: خبرگزاری ایلنا برای حمایت از کارِ کارگرانِ ایجاد شده و باید برای آن‌ها بنویسد نه چیزِ دیگر. هر موضوعی که از آن می‌نویسیم باید ذیلِ همین مفهوم باشد.

محجوب: مهم‌ترین وظیفه‌ی ما نوشتن از کارِ کارگران است

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، با حضور در جمع خبرنگاران ایلنا، گفت: «کار» برگردانِ کلمه‌ی انگلیسیِ labour است که البته به معنای کارِ کارگر است و نه هر کاری. ما باید راجع‌به کارِ کارگر صحبت کنیم و وقتی می‌نویسیم باید برای کارِ کارگران بنویسیم. 

وی ادامه داد: عبارتِ labour را برای اولین بار ویلسون در جنگ اول در یک بیانیه‌ی ۱۷صفحه‌ای و با اشاره به تشکیلِ سازمانی برای حمایت از کارِ کارگران نوشت. 

محجوب گفت: خبرگزاری ایلنا برای حمایت از کارِ کارگرانِ ایجاد شده و باید برای آن‌ها بنویسد نه چیزِ دیگر. هر موضوعی که از آن می‌نویسیم باید ذیلِ همین مفهوم باشد. 

دبیر کل خانه کارگر با تبریک روز خبرنگار گفت: از تمام خبرنگارانی که در این حوزه قلم می‌زنند تشکر می‌کنیم و روز خبرنگار را به آن‌ها تبریک می‌گوییم.

 

انتهای پیام/

با حضور در جمع خبرنگاران ایلنا عنوان شد؛
محجوب: مهم‌ترین وظیفه‌ی ما نوشتن از کارِ کارگران است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
با حضور در جمع خبرنگاران ایلنا عنوان شد؛
محجوب: مهم‌ترین وظیفه‌ی ما نوشتن از کارِ کارگران است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
با حضور در جمع خبرنگاران ایلنا عنوان شد؛
محجوب: مهم‌ترین وظیفه‌ی ما نوشتن از کارِ کارگران است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
با حضور در جمع خبرنگاران ایلنا عنوان شد؛
محجوب: مهم‌ترین وظیفه‌ی ما نوشتن از کارِ کارگران است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
با حضور در جمع خبرنگاران ایلنا عنوان شد؛
محجوب: مهم‌ترین وظیفه‌ی ما نوشتن از کارِ کارگران است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
با حضور در جمع خبرنگاران ایلنا عنوان شد؛
محجوب: مهم‌ترین وظیفه‌ی ما نوشتن از کارِ کارگران است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
با حضور در جمع خبرنگاران ایلنا عنوان شد؛
محجوب: مهم‌ترین وظیفه‌ی ما نوشتن از کارِ کارگران است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
با حضور در جمع خبرنگاران ایلنا عنوان شد؛
محجوب: مهم‌ترین وظیفه‌ی ما نوشتن از کارِ کارگران است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
با حضور در جمع خبرنگاران ایلنا عنوان شد؛
محجوب: مهم‌ترین وظیفه‌ی ما نوشتن از کارِ کارگران است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
با حضور در جمع خبرنگاران ایلنا عنوان شد؛
محجوب: مهم‌ترین وظیفه‌ی ما نوشتن از کارِ کارگران است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

با حضور در جمع خبرنگاران ایلنا عنوان شد؛
محجوب: مهم‌ترین وظیفه‌ی ما نوشتن از کارِ کارگران است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com