رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
در ضیافت افطار خانه کارگر مطرح شد؛
این مطلب از «» بازنشر شده است.
دبیرکل خانه کارگر گفت: ما رقم ۲۷درصد افزایش حقوق را به هیچ وجه منصفانه نمی‌بینیم چراکه فاصله‌ی دستمزد با تورم و سبد معیشت بسیار زیاد است، به همین دلیل پیگیرِ لغو این مصوبه هستیم.

محجوب: پیگیرِ لغو مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار هستیم/ فاصله‌ی حداقل حقوق با تورم و سبد معیشت بسیار است

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر)، شب گذشته در مراسم ضیافت افطار خانه کارگر گفت: ضمن تشکر از تلاش‌های نمایندگان کارگری در شورایعالی کار، باید بگوییم که خروجیِ این شورا در خصوص تعیین حداقل دستمزدِ کارگران در سال ۱۴۰۲ مورد پسندِ ما نیست و ما از این تصمیم دلخور هستیم. نمایندگانِ ما تلاش خود را کردند اما تلاش آن‌ها موثر واقع نشد. 

وی ادامه داد: ما از ابتدای فروردین با کارشناسان خانه کارگر صحبت کردیم و قرار شد برای لغو این مصوبه به دیوانِ عدالت اداری شکایت کنیم. بعد از تعطیلات این اقدام را پیگیری می‌کنیم و از کارگران می‌خواهیم در صورتِ لزوم ما را یاری کنند. 

محجوب بیان کرد: طبق قانون حداقل حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود اما دیوان پیش از این واژه‌ی «توجه» را «دستور» و الزام‌آور تلقی نکرده است، اگرچه قید شده که این توجه مفهوم انصاف را می‌رساند. ما رقم ۲۷درصد افزایش حقوق را به هیچ وجه منصفانه نمی‌بینیم چراکه فاصله‌ی دستمزد با تورم و سبد معیشت بسیار زیاد است، به همین دلیل پیگیرِ لغو این مصوبه هستیم.

انتهای پیام/

در ضیافت افطار خانه کارگر مطرح شد؛
محجوب: پیگیرِ لغو مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار هستیم/ فاصله‌ی حداقل حقوق با تورم و سبد معیشت بسیار است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در ضیافت افطار خانه کارگر مطرح شد؛
محجوب: پیگیرِ لغو مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار هستیم/ فاصله‌ی حداقل حقوق با تورم و سبد معیشت بسیار است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در ضیافت افطار خانه کارگر مطرح شد؛
محجوب: پیگیرِ لغو مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار هستیم/ فاصله‌ی حداقل حقوق با تورم و سبد معیشت بسیار است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در ضیافت افطار خانه کارگر مطرح شد؛
محجوب: پیگیرِ لغو مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار هستیم/ فاصله‌ی حداقل حقوق با تورم و سبد معیشت بسیار است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در ضیافت افطار خانه کارگر مطرح شد؛
محجوب: پیگیرِ لغو مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار هستیم/ فاصله‌ی حداقل حقوق با تورم و سبد معیشت بسیار است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در ضیافت افطار خانه کارگر مطرح شد؛
محجوب: پیگیرِ لغو مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار هستیم/ فاصله‌ی حداقل حقوق با تورم و سبد معیشت بسیار است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در ضیافت افطار خانه کارگر مطرح شد؛
محجوب: پیگیرِ لغو مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار هستیم/ فاصله‌ی حداقل حقوق با تورم و سبد معیشت بسیار است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در ضیافت افطار خانه کارگر مطرح شد؛
محجوب: پیگیرِ لغو مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار هستیم/ فاصله‌ی حداقل حقوق با تورم و سبد معیشت بسیار است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در ضیافت افطار خانه کارگر مطرح شد؛
محجوب: پیگیرِ لغو مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار هستیم/ فاصله‌ی حداقل حقوق با تورم و سبد معیشت بسیار است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
در ضیافت افطار خانه کارگر مطرح شد؛
محجوب: پیگیرِ لغو مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار هستیم/ فاصله‌ی حداقل حقوق با تورم و سبد معیشت بسیار است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

در ضیافت افطار خانه کارگر مطرح شد؛
محجوب: پیگیرِ لغو مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار هستیم/ فاصله‌ی حداقل حقوق با تورم و سبد معیشت بسیار است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com