رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
ادامه‌ی انتقادها از توقف اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی؛
این مطلب از «» بازنشر شده است.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان گفت: در حادثه مترو پل که ۱۷تن از کارگران ساختمانی جان خود را از دست دادند، نمایندگان مجلس و اعضای هیئت رئیسه به بهانه ابراز همدردی در آنجا حاضر شدند و ظاهرا متاثر شدند! در آن زمان نمایندگان قول دادند که بیمه کارگران ساختمانی را به جد پیگیری کنند.

مسئله‌ی نافرجام بیمه‌ی کارگران ساختمانی/ قول نمایندگان در زمان حادثه‌ی متروپل تنها یک شعار بود

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدرضا هاشمی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان) در انتقاد از توقف اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی مصوب بهمن ۱۴۰۱ گفت: سالهاست که کارگران ساختمانی در لیست انتظار بیمه به سر می‌برند و امیدوار بودیم با اصلاحیه ماده ۵ مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شود. با تصمیمی که نمایندگان مجلس برای اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در روز یکشنبه ۴تیر ۱۴۰۲ گرفتند، مطمئن شدیم که آنها در راستای اهداف سرمایه‌داران تصمیم می‌گیرند. 

هاشمی گفت: فراموش نمی‌کنیم در حادثه مترو پل که ۱۷تن از کارگران ساختمانی جان خود را از دست دادند، نمایندگان مجلس و اعضای هیئت رئیسه به بهانه ابراز همدردی در آنجا حاضر شدند و ظاهرا متاثر شدند! در آن زمان نمایندگان قول دادند که بیمه کارگران ساختمانی را به جد پیگیری کنند. 

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان گفت: با اتفاقی که روز یکشنبه برای اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی افتاد نه تنها مشکلِ کارگران فاقد بیمه حل نخواهد شد بلکه بیمه همه کارگران ساختمانی که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند نیز به خطر خواهد افتاد. 

هاشمی گفت: فراموش نخواهیم کرد که نمایندگان مجلس به شعارهای خود پایبند نبودند. آن‌ها در حادثه‌ی متروپل خود را حامی کارگران نشان دادند اما بر ما ثابت شد که حامیان عبدالباقی و کارفرمایان سرمایه‌دار در همه جا حضور دارند.

انتهای پیام/

ادامه‌ی انتقادها از توقف اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی؛
مسئله‌ی نافرجام بیمه‌ی کارگران ساختمانی/ قول نمایندگان در زمان حادثه‌ی متروپل تنها یک شعار بود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه‌ی انتقادها از توقف اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی؛
مسئله‌ی نافرجام بیمه‌ی کارگران ساختمانی/ قول نمایندگان در زمان حادثه‌ی متروپل تنها یک شعار بود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه‌ی انتقادها از توقف اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی؛
مسئله‌ی نافرجام بیمه‌ی کارگران ساختمانی/ قول نمایندگان در زمان حادثه‌ی متروپل تنها یک شعار بود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه‌ی انتقادها از توقف اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی؛
مسئله‌ی نافرجام بیمه‌ی کارگران ساختمانی/ قول نمایندگان در زمان حادثه‌ی متروپل تنها یک شعار بود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه‌ی انتقادها از توقف اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی؛
مسئله‌ی نافرجام بیمه‌ی کارگران ساختمانی/ قول نمایندگان در زمان حادثه‌ی متروپل تنها یک شعار بود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه‌ی انتقادها از توقف اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی؛
مسئله‌ی نافرجام بیمه‌ی کارگران ساختمانی/ قول نمایندگان در زمان حادثه‌ی متروپل تنها یک شعار بود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه‌ی انتقادها از توقف اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی؛
مسئله‌ی نافرجام بیمه‌ی کارگران ساختمانی/ قول نمایندگان در زمان حادثه‌ی متروپل تنها یک شعار بود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه‌ی انتقادها از توقف اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی؛
مسئله‌ی نافرجام بیمه‌ی کارگران ساختمانی/ قول نمایندگان در زمان حادثه‌ی متروپل تنها یک شعار بود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه‌ی انتقادها از توقف اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی؛
مسئله‌ی نافرجام بیمه‌ی کارگران ساختمانی/ قول نمایندگان در زمان حادثه‌ی متروپل تنها یک شعار بود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
ادامه‌ی انتقادها از توقف اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی؛
مسئله‌ی نافرجام بیمه‌ی کارگران ساختمانی/ قول نمایندگان در زمان حادثه‌ی متروپل تنها یک شعار بود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

ادامه‌ی انتقادها از توقف اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی؛
مسئله‌ی نافرجام بیمه‌ی کارگران ساختمانی/ قول نمایندگان در زمان حادثه‌ی متروپل تنها یک شعار بود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com