رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
کالدونیا از جمله کشورهای کوچکی در اقیانوسیه است که هنوز مستعمره فرانسه به حساب می‌آید اما ساکنان این سرزمین اعتقاد دارند که بنا نیست مشکلات فرانسوی‌ها بر آنها تحمیل شود.

مستعمره فرانسه صحنه‌ی خیزش کارگران/ قرار نیست مشکلات بازنشستگی فرانسوی به ما تحمیل شود

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از خبرگزاری آسیایی گرادا، کارگران عضو اتحادیه‌ها در جزیره کالدونیا (در همسایگی استرالیا) امروز هشتم مارس در سراسر کالدونیای جدید تظاهرات برپا می‌کنند. با این‌حال دولت محلی اعلام کرده که این تظاهرات‌ها به اخلال در کل سیستم کالدونیا می‌انجامد. 

اتحادیه‌هایی که نماینده کارگران آزاد و خوداشتغال هستند، قصد دارند تظاهرات خود را به سراسر کالدونیا تسری دهند تا تغییرات پیشنهادی در بیمه سلامت ملی را محکوم کنند. 

کالدونیا از جمله کشورهای کوچکی در اقیانوسیه است که هنوز مستعمره فرانسه به حساب می‌آید. 

فعالان کارگری بعدازظهر در ساختمان دولت کالدونیای جدید در نومئا (پایتخت) برای تحصن تجمع می‌کنند. 

اعتراضات اعلام نشده در چند شهر دیگر این جزیره ممکن است، رخ دهد. مکان‌های گمانه‌زنی شده تجمع عبارتند از ساختمان‌های دولتی برجسته، میادین عمومی، و معابر اصلی. 

پلیس امنیتی این دولت محلی تحت سلطه فرانسه، هرگونه تظاهراتی را به‌عنوان تهدید تلقی کرده‌ است. 

کارگران بومی این کشور فقیر، درگیری با پلیس و نیروهای دولت محلی را محتمل دانسته و گفته‌اند که اینجا مستعمره فرانسه است اما قرار نیست مشکلات بیمه و بازنشستگی فرانسوی بر ما تحمیل شود.

انتهای پیام/

مستعمره فرانسه صحنه‌ی خیزش کارگران/ قرار نیست مشکلات بازنشستگی فرانسوی به ما تحمیل شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مستعمره فرانسه صحنه‌ی خیزش کارگران/ قرار نیست مشکلات بازنشستگی فرانسوی به ما تحمیل شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مستعمره فرانسه صحنه‌ی خیزش کارگران/ قرار نیست مشکلات بازنشستگی فرانسوی به ما تحمیل شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مستعمره فرانسه صحنه‌ی خیزش کارگران/ قرار نیست مشکلات بازنشستگی فرانسوی به ما تحمیل شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مستعمره فرانسه صحنه‌ی خیزش کارگران/ قرار نیست مشکلات بازنشستگی فرانسوی به ما تحمیل شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مستعمره فرانسه صحنه‌ی خیزش کارگران/ قرار نیست مشکلات بازنشستگی فرانسوی به ما تحمیل شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مستعمره فرانسه صحنه‌ی خیزش کارگران/ قرار نیست مشکلات بازنشستگی فرانسوی به ما تحمیل شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مستعمره فرانسه صحنه‌ی خیزش کارگران/ قرار نیست مشکلات بازنشستگی فرانسوی به ما تحمیل شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مستعمره فرانسه صحنه‌ی خیزش کارگران/ قرار نیست مشکلات بازنشستگی فرانسوی به ما تحمیل شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مستعمره فرانسه صحنه‌ی خیزش کارگران/ قرار نیست مشکلات بازنشستگی فرانسوی به ما تحمیل شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

مستعمره فرانسه صحنه‌ی خیزش کارگران/ قرار نیست مشکلات بازنشستگی فرانسوی به ما تحمیل شود
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com