رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
از سوی مخبر؛
این مطلب از «» بازنشر شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه مربوط به تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد.

مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران ابلاغ شد

به گزارش ایلنا، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه مربوط به تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد.

هیات وزیران در جلسه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب کرد تا کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۲، ماهانه مبلغ ۹ میلیون ریال باشد.

انتهای پیام/

از سوی مخبر؛
مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران ابلاغ شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
از سوی مخبر؛
مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران ابلاغ شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
از سوی مخبر؛
مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران ابلاغ شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
از سوی مخبر؛
مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران ابلاغ شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
از سوی مخبر؛
مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران ابلاغ شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
از سوی مخبر؛
مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران ابلاغ شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
از سوی مخبر؛
مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران ابلاغ شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
از سوی مخبر؛
مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران ابلاغ شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
از سوی مخبر؛
مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران ابلاغ شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
از سوی مخبر؛
مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران ابلاغ شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

از سوی مخبر؛
مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران ابلاغ شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com