رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
 وزیر کار گفت: حداقل حقوق کارگر یعنی کسی نمی‌تواند کمتر از این رقم پرداخت کند.

به گزارش همشهری آنلاین،‌ صولت مرتضوی افزود: مگر ما می‌گوییم کسی حق ندارد بیشتر از حداقل حقوق بدهد؟ ممکن است کارفرما دوست داشته باشد به کارگر ۵ برابر حداقل پول بدهد.

مگر ما می‌گوییم کسی حق ندارد بیشتر به کارگران حقوق بدهد؟!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مگر ما می‌گوییم کسی حق ندارد بیشتر به کارگران حقوق بدهد؟!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مگر ما می‌گوییم کسی حق ندارد بیشتر به کارگران حقوق بدهد؟!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مگر ما می‌گوییم کسی حق ندارد بیشتر به کارگران حقوق بدهد؟!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مگر ما می‌گوییم کسی حق ندارد بیشتر به کارگران حقوق بدهد؟!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مگر ما می‌گوییم کسی حق ندارد بیشتر به کارگران حقوق بدهد؟!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مگر ما می‌گوییم کسی حق ندارد بیشتر به کارگران حقوق بدهد؟!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مگر ما می‌گوییم کسی حق ندارد بیشتر به کارگران حقوق بدهد؟!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مگر ما می‌گوییم کسی حق ندارد بیشتر به کارگران حقوق بدهد؟!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مگر ما می‌گوییم کسی حق ندارد بیشتر به کارگران حقوق بدهد؟!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

مگر ما می‌گوییم کسی حق ندارد بیشتر به کارگران حقوق بدهد؟!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com