رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس از مصوبه این کمیسیون برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق نمایندگان در سال جاری خبر داد.

به گزارش همشهری آنلاین، جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز این کمیسیون، گفت: موضوع افزایش حقوق نمایندگان و کارکنان دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: براساس مصوبه اعضای کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، حقوق کارکنان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سالجاری به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، اظهار کرد: همچنین لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم مالی دولت موسوم به لایحه الحاق سه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

طبق مصوبه دولت برای افزایش حقوق کارمندان، مجلس شورای اسلامی نیز به تبعیت از این مصوبه، حقوق نمایندگان را ۲۰ درصد افزایش داده است.  

میزان افزایش حقوق نمایندگان مجلس مشخص شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
میزان افزایش حقوق نمایندگان مجلس مشخص شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
میزان افزایش حقوق نمایندگان مجلس مشخص شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
میزان افزایش حقوق نمایندگان مجلس مشخص شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
میزان افزایش حقوق نمایندگان مجلس مشخص شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
میزان افزایش حقوق نمایندگان مجلس مشخص شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
میزان افزایش حقوق نمایندگان مجلس مشخص شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
میزان افزایش حقوق نمایندگان مجلس مشخص شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
میزان افزایش حقوق نمایندگان مجلس مشخص شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
میزان افزایش حقوق نمایندگان مجلس مشخص شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

میزان افزایش حقوق نمایندگان مجلس مشخص شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com