رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

زنگ خطر مرگ کارگران را می‌شنوید؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
یک عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ از نشست مشترک امروز هیات رئیسه تلفیق با رئیس مجلس خبر داد.

به گزارش همشهری آنلاین، علی اصغر باقرزاده در توضیح جلسه امروز هیات رئیسه کمیسیون تلفیق با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، گفت: این جلسه بیشتر برای هماهنگی تشکیل شد. اینکه با توجه به کمبود وقت چطور پیش برویم.

وی افزود: تبصره‌های مهمی همچون ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ لایحه بودجه مطرح شد. اینکه نوع نگاه مجلس با دولت متفاوت است و باید هماهنگی بیشتری صورت گیرد.

باقرزاده همچنین گفت: موضوع تبصره ۱۲ درباره حقوق و دستمزد برای مردم و دولت مهم است که مدل‌های مختلفی مطرح است. نگاه سازمان امور استخدامی و دولت و مجلس مختلف بوده که باید بتوانیم آنها را به هم نزدیک کنیم. نگاه ما این است که با توجه به منابع موجود آنچه به نفع مردم است تصویب شود و در نهایت هم باعث افزایش پایه پولی و تورم نشود.  

میزان حقوق در سال آینده به نفع مردم و بدون افزایش پایه پولی باشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
میزان حقوق در سال آینده به نفع مردم و بدون افزایش پایه پولی باشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
میزان حقوق در سال آینده به نفع مردم و بدون افزایش پایه پولی باشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
میزان حقوق در سال آینده به نفع مردم و بدون افزایش پایه پولی باشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
میزان حقوق در سال آینده به نفع مردم و بدون افزایش پایه پولی باشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
میزان حقوق در سال آینده به نفع مردم و بدون افزایش پایه پولی باشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
میزان حقوق در سال آینده به نفع مردم و بدون افزایش پایه پولی باشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
میزان حقوق در سال آینده به نفع مردم و بدون افزایش پایه پولی باشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
میزان حقوق در سال آینده به نفع مردم و بدون افزایش پایه پولی باشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
میزان حقوق در سال آینده به نفع مردم و بدون افزایش پایه پولی باشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

میزان حقوق در سال آینده به نفع مردم و بدون افزایش پایه پولی باشد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com