رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
معاون شهردار تهران از ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور برای پیگیری ترمیم و بهبود وضعیت حقوق کارکنان شهرداری‌ خبر داد.

به گزارش همشهری آنلاین، مجید باقری معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفت: با توجه به پیگیری کارکنان شهرداری و دغدغه اعضای محترم شورای اسلامی شهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در خصوص ترمیم حقوق کارکنان شهرداری‌ها با رئیس جمهور مکاتبه کردند.

او افزود: در این نامه از رئیس جمهور درخواست شده است که نسبت به بهبود سطح حقوق و مزایای کارکنان شهرداری‌ها اقدامات لازم را انجام دهند.

باقری تأکید کرد: در این نامه، پیشنهادها و راهکارهایی نیز برای ترمیم و بهبود وضعیت حقوق کارکنان شهرداری‌ها ارائه شده تا از طریق شورای حقوق و دستمزد کشور به تصویب برسد. شهردار تهران با جدیّت پیگیر بهبود وضعیت معیشت کارکنان شهرداری است.

نامه مهم شهردار تهران به رئیس جمهور | معاون شهردار: راهکارهایی برای بهبود حقوق کارکنان شهرداری ارائه شده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نامه مهم شهردار تهران به رئیس جمهور | معاون شهردار: راهکارهایی برای بهبود حقوق کارکنان شهرداری ارائه شده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نامه مهم شهردار تهران به رئیس جمهور | معاون شهردار: راهکارهایی برای بهبود حقوق کارکنان شهرداری ارائه شده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نامه مهم شهردار تهران به رئیس جمهور | معاون شهردار: راهکارهایی برای بهبود حقوق کارکنان شهرداری ارائه شده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نامه مهم شهردار تهران به رئیس جمهور | معاون شهردار: راهکارهایی برای بهبود حقوق کارکنان شهرداری ارائه شده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نامه مهم شهردار تهران به رئیس جمهور | معاون شهردار: راهکارهایی برای بهبود حقوق کارکنان شهرداری ارائه شده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نامه مهم شهردار تهران به رئیس جمهور | معاون شهردار: راهکارهایی برای بهبود حقوق کارکنان شهرداری ارائه شده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نامه مهم شهردار تهران به رئیس جمهور | معاون شهردار: راهکارهایی برای بهبود حقوق کارکنان شهرداری ارائه شده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نامه مهم شهردار تهران به رئیس جمهور | معاون شهردار: راهکارهایی برای بهبود حقوق کارکنان شهرداری ارائه شده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نامه مهم شهردار تهران به رئیس جمهور | معاون شهردار: راهکارهایی برای بهبود حقوق کارکنان شهرداری ارائه شده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

نامه مهم شهردار تهران به رئیس جمهور | معاون شهردار: راهکارهایی برای بهبود حقوق کارکنان شهرداری ارائه شده است
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com