رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
کمک‌ هزینه روزهای بارداری و غرامت دستمزد روزهای بارداری امکانی است که زنان بیمه‌شده می‌توانند در دوران بارداری خود از آن بهره‌مند شوند، اما دریافت آن مستلزم شرایطی است.

به گزارش همشهری آنلاین، حمایت‌های درمانی بارداری و حوادث، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری همچنین مرخصی زایمان در زمره تعهدات کوتاه‌مدت تامین اجتماعی است که به منظور حمایت از جمعیت زنان و مادران (بیمه‌شده) برای نظام جامع تامین‌اجتماعی کشور تعریف شده است. اما شرایط دریافت این کمک هزینه‌های حمایتی چیست؟

براساس قانون تامین‌اجتماعی، بیمه‌شدگان زن که ظرف یک سال قبل از زایمان، سابقه پرداخت حق بیمه (۶۰ روز کار) را داشته باشند؛ به شرط عدم اشتغال به‌کار و مزدبگیری، می‌توانند از کمک‌هزینه ایام بارداری استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: 

زن بیمه‌شده همچنین باید در تاریخ شروع استراحت، مشغول به کار بوده یا در مرخصی ‌استحقاقی باشد؛ در دوران استراحت نیز مشغول به کار نبوده و رابطه با کارفرما را قطع نکرده باشد.

نحوه محاسبه میزان کمک‌هزینه بارداری

میزان «کمک هزینه بارداری» معادل دو سوم آخرین مزد (حقوق) بیمه‌شده با درنظر گرفتن روزهای استراحت است که منهای کسر سه روز اول پرداخت می‌شود.

برای نحوه محاسبه آخرین مزد یا حقوق بیمه‌شده هم کل مبالغ مشمول کسر حق بیمه (که بیمه‌شده در آخرین ۹۰ روز قبل از استراحت دریافت کرده باشد) با هم تجمیع و بر تعداد روزهای کارکرد بیمه‌شده در این مدت تقسیم می‌شود.

کمک‌هزینه بارداری از اولین روز استراحت محاسبه می‌شود

کمک‌هزینه بارداری از نخستین روز استراحت، محاسبه و پرداخت می‌شود و مدت زمان دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری نیز جزو سوابق بیمه‌ای مادر لحاظ خواهد شد. اما آیا مادران باردار مشمول استراحت تجویزی بدون محدودیت زمانی نیز مشمول آن خواهند شد؟

امیرعباس قدرتی رئیس اداره بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه‌مدت سازمان تامین‌اجتماعی در پاسخ به این پرسش گفت: چنانچه زن بیمه‌شده در طول دوران بارداری به عوارضی دچار شود که سلامتی مادر و فرزند را تهدید کند و طبق نظر پزشک معالج به استراحت پزشکی قبل از شروع استراحت زایمان نیاز داشته باشد، استراحت تجویزی بدون توجه به مدت زمان (در صورت تایید شورای پزشکی) مشمول استفاده از غرامت دستمزد ایام بارداری خواهد بود.

قدرتی افزود: مدت زمان دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری، جزو سوابق بیمه‌ای بیمه‌شدگان زن محسوب شده و مدت زمان یادشده از مرخصی زایمان (۹ماه) نیز کسر نخواهد شد.

«غرامت دستمزد ایام بیماری» به وجوهی اطلاق می‌شود که در دوران بیماری یا عدم توانایی موقت اشتغال به‌ کار، به بیمه‌شدگان واجد شرایط پرداخت می‌شود؛ به عبارت دیگر، در مواردی که بیمه‌شده به دلیل بیماری، بروز حوادث یا بیماری‌های حرفه‌ای به‌طور موقت، توانایی انجام کار را نداشته باشد و به تبع آن از دریافت مزد و حقوق محروم شود، سازمان تامین اجتماعی با رعایت شرایط قانونی، بخشی از این حقوق و دستمزد را طی این مدت جبران می‌کند.

مدارک لازم برای دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری

گواهی پزشک معالج همچنین تائیدیه مراجع پزشکی ذیربط به منظور دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری ضروری است و بیمه‌شدگان زن با ارائه گواهی ولادت و شناسنامه نوزاد و مادر (درصورت عدم اشتغال به‌کار) حسب ضوابط قانونی می‌توانند از غرامت دستمزد ایام بارداری بهره‌مند شوند.

آیا در دوران بارداری فرزند چهارم می‌توان از غرامت دستمزد ایام بارداری استفاده کرد؟

به استناد «قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده» مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و نیز سایر قوانینی که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده بود، لغو می‌شود و از تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۲هیچگونه محدودیتی برای پرداخت کمک هزینه‌های بارداری از لحاظ تعداد فرزند وجود نخواهد داشت.

امکان ارائه درخواست و بارگذاری مستندات و مدارک مربوط به دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تامین‌اجتماعی به نشانی es.tamin.ir نیز فراهم شده است و بیمه‌شدگان با بارگذاری مدارک مربوطه در سامانه نام‌برده می‌توانند از این مبلغ حمایتی بهره‌مند شوند.

نحوه دریافت دستمزد در دوره بارداری | مدت استراحت بارداری از مرخصی زایمان کسر می‌شود؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نحوه دریافت دستمزد در دوره بارداری | مدت استراحت بارداری از مرخصی زایمان کسر می‌شود؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نحوه دریافت دستمزد در دوره بارداری | مدت استراحت بارداری از مرخصی زایمان کسر می‌شود؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نحوه دریافت دستمزد در دوره بارداری | مدت استراحت بارداری از مرخصی زایمان کسر می‌شود؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نحوه دریافت دستمزد در دوره بارداری | مدت استراحت بارداری از مرخصی زایمان کسر می‌شود؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نحوه دریافت دستمزد در دوره بارداری | مدت استراحت بارداری از مرخصی زایمان کسر می‌شود؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نحوه دریافت دستمزد در دوره بارداری | مدت استراحت بارداری از مرخصی زایمان کسر می‌شود؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نحوه دریافت دستمزد در دوره بارداری | مدت استراحت بارداری از مرخصی زایمان کسر می‌شود؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نحوه دریافت دستمزد در دوره بارداری | مدت استراحت بارداری از مرخصی زایمان کسر می‌شود؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
نحوه دریافت دستمزد در دوره بارداری | مدت استراحت بارداری از مرخصی زایمان کسر می‌شود؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

نحوه دریافت دستمزد در دوره بارداری | مدت استراحت بارداری از مرخصی زایمان کسر می‌شود؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com