رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
مرکز آمار اعلام کرد؛
این مطلب از «» بازنشر شده است.
مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌ای و افزایش نسبی تورم سالانه در ماه اردیبهشت خبر داد.

نزدیک شدن نرخ تورم سالانه اردیبهشت به مرز ٥٠ درصد / کاهش یک درصدی تورم نقطه به نقطه

به گزارش ایلنا، مرکز آمار ایران با انتشار آمار نرخ تورم اردیبهشت‌ماه، از کاهش نزدیک به ١ درصدی تورم نقطه‌ای و افزایش تورم سالانه در ماه اردیبهشت تا بیش از ٤٩,١ خبر داد.  

در اردیبهشت ماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٥٤,٦ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٥٤.٦ درصد بیشتر از اردیبهشت ماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ٠,٩ واحد درصد کاهش یافته است.

تورم ماهانه 

طبق گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ماه ١٤٠٢ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٨ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ٢.٦ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٨ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه 

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در اردیبهشت ماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٩,١ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٥ واحد درصد افزایش یافته است.

دهک‌های متفاوت تورمی

براساس اطلاع مرکز آمار ایران، نرخ تورم به تفکیک دهک‌ها نیز اندکی متفاوت است. فقیرترین دهک کشور با نرخ تورم ۵۶.۴ و ثروتمندترین دهک‌ها با نرخ تورم ۵۴ و ۵۵ درصد دست و پنجه نرم می‌کنند.

انتهای پیام/

مرکز آمار اعلام کرد؛
نزدیک شدن نرخ تورم سالانه اردیبهشت به مرز ٥٠ درصد / کاهش یک درصدی تورم نقطه به نقطه
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار اعلام کرد؛
نزدیک شدن نرخ تورم سالانه اردیبهشت به مرز ٥٠ درصد / کاهش یک درصدی تورم نقطه به نقطه
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار اعلام کرد؛
نزدیک شدن نرخ تورم سالانه اردیبهشت به مرز ٥٠ درصد / کاهش یک درصدی تورم نقطه به نقطه
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار اعلام کرد؛
نزدیک شدن نرخ تورم سالانه اردیبهشت به مرز ٥٠ درصد / کاهش یک درصدی تورم نقطه به نقطه
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار اعلام کرد؛
نزدیک شدن نرخ تورم سالانه اردیبهشت به مرز ٥٠ درصد / کاهش یک درصدی تورم نقطه به نقطه
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار اعلام کرد؛
نزدیک شدن نرخ تورم سالانه اردیبهشت به مرز ٥٠ درصد / کاهش یک درصدی تورم نقطه به نقطه
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار اعلام کرد؛
نزدیک شدن نرخ تورم سالانه اردیبهشت به مرز ٥٠ درصد / کاهش یک درصدی تورم نقطه به نقطه
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار اعلام کرد؛
نزدیک شدن نرخ تورم سالانه اردیبهشت به مرز ٥٠ درصد / کاهش یک درصدی تورم نقطه به نقطه
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار اعلام کرد؛
نزدیک شدن نرخ تورم سالانه اردیبهشت به مرز ٥٠ درصد / کاهش یک درصدی تورم نقطه به نقطه
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
مرکز آمار اعلام کرد؛
نزدیک شدن نرخ تورم سالانه اردیبهشت به مرز ٥٠ درصد / کاهش یک درصدی تورم نقطه به نقطه
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

مرکز آمار اعلام کرد؛
نزدیک شدن نرخ تورم سالانه اردیبهشت به مرز ٥٠ درصد / کاهش یک درصدی تورم نقطه به نقطه
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com