رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

وقتی همه خواب بودند!

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
معاون روابط کار وزارت کار در گفتگو با ایلنا:
این مطلب از «» بازنشر شده است.
رعیتی فرد گفت: مذاکرات مزدی همچنان ادامه دارد.

نشست شورایعالی کار همچنان ادامه دارد/ هنوز افزایش مزد مشخص نیست

علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا اعلام کرد: سیصد و سیزدهمین جلسه شورایعالی کار با حضور وزیر کار برگزار شد و این جلسه همچنان ادامه دارد. 

وی ادامه داد: هرگونه گمانه زنی یا اعلام خبر در باره میزان افزایش حداقل دستمزد یا سبد معیشت تکذیب می‌شود و تا قبل از اعلام رسمی روابط عمومی وزارت کار، هیچ گونه رسمیت و سندیت ندارد. 

وی افزود: درباره اینکه امشب شورا به نتیجه و مصوبه می‌رسد یا خیر، هنوز نمی‌توانیم با قطعیت چیزی بگوییم اما امیدواریم که تا پایان شب به نتیجه برسیم.

 

 

انتهای پیام/

معاون روابط کار وزارت کار در گفتگو با ایلنا:
نشست شورایعالی کار همچنان ادامه دارد/ هنوز افزایش مزد مشخص نیست
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
معاون روابط کار وزارت کار در گفتگو با ایلنا:
نشست شورایعالی کار همچنان ادامه دارد/ هنوز افزایش مزد مشخص نیست
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
معاون روابط کار وزارت کار در گفتگو با ایلنا:
نشست شورایعالی کار همچنان ادامه دارد/ هنوز افزایش مزد مشخص نیست
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
معاون روابط کار وزارت کار در گفتگو با ایلنا:
نشست شورایعالی کار همچنان ادامه دارد/ هنوز افزایش مزد مشخص نیست
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
معاون روابط کار وزارت کار در گفتگو با ایلنا:
نشست شورایعالی کار همچنان ادامه دارد/ هنوز افزایش مزد مشخص نیست
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
معاون روابط کار وزارت کار در گفتگو با ایلنا:
نشست شورایعالی کار همچنان ادامه دارد/ هنوز افزایش مزد مشخص نیست
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
معاون روابط کار وزارت کار در گفتگو با ایلنا:
نشست شورایعالی کار همچنان ادامه دارد/ هنوز افزایش مزد مشخص نیست
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
معاون روابط کار وزارت کار در گفتگو با ایلنا:
نشست شورایعالی کار همچنان ادامه دارد/ هنوز افزایش مزد مشخص نیست
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
معاون روابط کار وزارت کار در گفتگو با ایلنا:
نشست شورایعالی کار همچنان ادامه دارد/ هنوز افزایش مزد مشخص نیست
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
معاون روابط کار وزارت کار در گفتگو با ایلنا:
نشست شورایعالی کار همچنان ادامه دارد/ هنوز افزایش مزد مشخص نیست
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

معاون روابط کار وزارت کار در گفتگو با ایلنا:
نشست شورایعالی کار همچنان ادامه دارد/ هنوز افزایش مزد مشخص نیست
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com