رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
درجلسه کمیته بیمه و درمان استان قزوین مطرح شد؛
این مطلب از «» بازنشر شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین نسبت به کاهش خدمات درمانی و ادامه وضعیت تعطیلی داروخانه‌های شیفت شب درمانگاه‌های ملکی تامین اجتماعی ابراز نگرانی کرد.

نگرانی از وضعیت بیمه شدگان با تعطیلی داروخانه‌ای شیف شب تامین اجتماعی

به گزارش ایلنا، عیدعلی کریمی در چهارمین جلسه کمیته بیمه و درمان استان قزوین که با حضور برخی نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در شعبه سه تامین اجتماعی برگزار شد، گفت: زمزمه‌های ناخوشایندی درخصوص تعطیلی داروخانه‌های شیفت شب درمانگاه‌های تامین اجتماعی به گوش می‌رسد که موجب نگرانی تشکل‌های کارگری و نارضایتی بیمه شدگان تامین اجتماعی شده است.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه شهرهای محمدیه و مهرگان قزوین با حداکثر جمعیت کارگری فقط یک درمانگاه ملکی شبانه روزی دارند، تصریح کرد: بسته شدن داروخانه‌های درمانگاه‌های ملکی استان در شب برای جامعه کارگری مشکلات عدیده‌ای ایجاد خواهد کرد و این موضوع خط قرمز تشکل‌های کارگری است.

وی در ادامه با اشاره به‌عدم قرارداد بیمارستان مهرگان با بیمه تامین اجتماعی تصریح کرد: با توجه به اینکه بیمه پایه وجود ندارد چگونه بیمه تکمیلی آتیه سازان با این‌ مجموعه قرارداد دارد و خدمات می‌دهد؟ این موضوع نیازمند بازرسی ویژه مسوولین مربوطه است.

این فعال کارگری با توجه به قرارداد بیمارستان دهخدا و پاستور با تامین اجتماعی تصریح کرد: ضرورت دارد مسوولین برای رفاه کارگران و مردم این مسایل را پیگیری کنند.

حمید کوزه گرها مدیر تامین اجتماعی استان قزوین در این‌جلسه ضمن تقدیر از همگامی و همراهی مجامع کارگری و کارفرمایی به عنوان شرکای اصلی سازمان در مسیر نیل به اهداف عالیه مخاطبین گسترده تحت پوشش تقدیر کرد و بر پیگیری خواست‌های مطروحه در حوزه‌ی بیمه‌ای.

وی با اشاره به اینکه معتقدیم در گذشته یک کار کارشناسی برای شبانه روزی شدن درمانگاه‌ها و داروخانه‌ها صورت گرفته است، ادامه داد: عواقب هرگونه اتفاقات درمانی برای کارگران به عهده این تصمیم‌گیران می‌باشد.

انتهای پیام/

درجلسه کمیته بیمه و درمان استان قزوین مطرح شد؛
نگرانی از وضعیت بیمه شدگان با تعطیلی داروخانه‌ای شیف شب تامین اجتماعی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
درجلسه کمیته بیمه و درمان استان قزوین مطرح شد؛
نگرانی از وضعیت بیمه شدگان با تعطیلی داروخانه‌ای شیف شب تامین اجتماعی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
درجلسه کمیته بیمه و درمان استان قزوین مطرح شد؛
نگرانی از وضعیت بیمه شدگان با تعطیلی داروخانه‌ای شیف شب تامین اجتماعی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
درجلسه کمیته بیمه و درمان استان قزوین مطرح شد؛
نگرانی از وضعیت بیمه شدگان با تعطیلی داروخانه‌ای شیف شب تامین اجتماعی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
درجلسه کمیته بیمه و درمان استان قزوین مطرح شد؛
نگرانی از وضعیت بیمه شدگان با تعطیلی داروخانه‌ای شیف شب تامین اجتماعی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
درجلسه کمیته بیمه و درمان استان قزوین مطرح شد؛
نگرانی از وضعیت بیمه شدگان با تعطیلی داروخانه‌ای شیف شب تامین اجتماعی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
درجلسه کمیته بیمه و درمان استان قزوین مطرح شد؛
نگرانی از وضعیت بیمه شدگان با تعطیلی داروخانه‌ای شیف شب تامین اجتماعی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
درجلسه کمیته بیمه و درمان استان قزوین مطرح شد؛
نگرانی از وضعیت بیمه شدگان با تعطیلی داروخانه‌ای شیف شب تامین اجتماعی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
درجلسه کمیته بیمه و درمان استان قزوین مطرح شد؛
نگرانی از وضعیت بیمه شدگان با تعطیلی داروخانه‌ای شیف شب تامین اجتماعی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
درجلسه کمیته بیمه و درمان استان قزوین مطرح شد؛
نگرانی از وضعیت بیمه شدگان با تعطیلی داروخانه‌ای شیف شب تامین اجتماعی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

درجلسه کمیته بیمه و درمان استان قزوین مطرح شد؛
نگرانی از وضعیت بیمه شدگان با تعطیلی داروخانه‌ای شیف شب تامین اجتماعی
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com