رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
سرنوشت برخی کارگران در واحدهای متوسط و کوچک کاری:
این مطلب از «» بازنشر شده است.
تعدادی از کارگران واحدهای خدماتی و کوچک از نگرفتن عیدی خود در روزهای پایانی سال خبر می‌دهند.

هنوز عیدی نگرفته‌ایم!

به گزارش خبرنگار ایلنا، مساله عیدی پایان سال به یک دغدغه‌ی جدی برای گروهی از کارگران شاغل کشور تبدیل شده است؛ کارگران در بسیاری از واحدهای متوسط و کوچک، هنوز عیدی پایان سال خود را نگرفته‌اند و از آن مهم‌تر اینکه، هیچ تضمینی برای پرداخت عیدی مطابق قانون نیست.

در استان تهران، واحدهای خدماتی، تولیدی و پوشاک بسیاری هستند که پای ناظران کار هیچ زمان به آن‌ها باز نشده است؛ علی، کارگر یکی از این واحدهاست که ده روز به پایان سال، هنوز عیدی نگرفته؛ او می‌گوید: شب عید جیب‌مان خالی‌ست و هیچ پولی برای خرید نداریم؛ نمی‌توانم برای فرزندانم یک لباس ساده بخرم؛ مساله این است که کارفرما گفته اگر فروش خوب نباشد، اینور سال از عیدی خبری نیست.

به گفته وی، اصلاً مشخص نیست، عیدی چه زمانی و چه مبلغی پرداخت می‌شود: «هیچ امیدی به دریافت عیدی براساس قانون قبل از پایان سال نداریم.»

مریم، کارگر یک واحد خیاطی است که او نیز می‌گوید: سنت پرداخت عیدی در محل کار ما اصلاً به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ کارفرما دلش بخواهد دو یا سه میلیون تومان در آخرین روزها به حساب‌مان می‌ریزد؛ این در حالیست که حقوق‌ها هم معمولاً به موقع پرداخت نمی‌شود.

پرداخت عیدی پایان سال به تمام کارگران مشمول قانون کار حداقل به اندازه‌ی دو پایه حقوق کارگری، الزام قانون است؛ اما کارگران واحدهای کوچک، برای دریافت این حق قانونی راه به جایی ندارند؛ علی می‌گوید: برویم برای عیدی شکایت کنیم؟ بعد با بیکار شدن چه کنیم؟!

انتهای پیام/

سرنوشت برخی کارگران در واحدهای متوسط و کوچک کاری:
هنوز عیدی نگرفته‌ایم!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سرنوشت برخی کارگران در واحدهای متوسط و کوچک کاری:
هنوز عیدی نگرفته‌ایم!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سرنوشت برخی کارگران در واحدهای متوسط و کوچک کاری:
هنوز عیدی نگرفته‌ایم!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سرنوشت برخی کارگران در واحدهای متوسط و کوچک کاری:
هنوز عیدی نگرفته‌ایم!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سرنوشت برخی کارگران در واحدهای متوسط و کوچک کاری:
هنوز عیدی نگرفته‌ایم!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سرنوشت برخی کارگران در واحدهای متوسط و کوچک کاری:
هنوز عیدی نگرفته‌ایم!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سرنوشت برخی کارگران در واحدهای متوسط و کوچک کاری:
هنوز عیدی نگرفته‌ایم!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سرنوشت برخی کارگران در واحدهای متوسط و کوچک کاری:
هنوز عیدی نگرفته‌ایم!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سرنوشت برخی کارگران در واحدهای متوسط و کوچک کاری:
هنوز عیدی نگرفته‌ایم!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
سرنوشت برخی کارگران در واحدهای متوسط و کوچک کاری:
هنوز عیدی نگرفته‌ایم!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

سرنوشت برخی کارگران در واحدهای متوسط و کوچک کاری:
هنوز عیدی نگرفته‌ایم!
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com