رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
عضو کارگری شورایعالی کار:
این مطلب از «» بازنشر شده است.
نشست امروز شورایعالی کار، بدون حصول نتیجه خاتمه یافت.

هیچ توافقی بر سر دستمزد حاصل نشد/ تا پایان هفته نشست بعدی برگزار می‌شود/ برای ما منافع کارگران اهمیت دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست مزدی شورایعالی کار که از حدود ساعت ۱۹ امروز در محل وزارت کار آغاز شده بود، دقایقی پیش بدون حصول نتیجه خاتمه یافت.

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در این رابطه گفت: در این نشست هیچ توافقی حاصل نشد؛ حتی هنوز نتوانسته‌ایم بر سر رقم سبد معیشت به توافق برسیم؛ متاسفانه اعداد و ارقامی که دولتی‌ها و کارفرمایان در نظر دارند، اصلاً مورد قبول ما نیست.

او افزود: قرار شد نشست بعدی شورایعالی کار تا پایان هفته جاری برگزار شود منتها قبل از آن، نشست کمیته دستمزد برای رسیدن به توافق بر سر رقم سبد معیشت برگزار خواهد شد؛ اول باید سر سبد معیشت به طور سه جانبه به توافق برسیم، بعد سراغ میزان افزایش دستمزد می‌رویم.

خدایی در پاسخ به این سوال که دورنمای مذاکرات را چطور می‌بینید و آیا اساساً توافق امکانپذیر است؛ گفت: گروه کارگری نهایت تلاش خود را اول برای حفظ منافع کارگران و در مرحله بعد، برای رسیدن به توافق با طرف‌های مقابل به کار خواهد گرفت. برای ما منافع کارگران بیشترین اولویت و اهمیت را دارد؛ در راستای این منافع، امیدواریم بتوانیم با شرکای اجتماعی به توافق برسیم.

انتهای پیام/

عضو کارگری شورایعالی کار:
هیچ توافقی بر سر دستمزد حاصل نشد/ تا پایان هفته نشست بعدی برگزار می‌شود/ برای ما منافع کارگران اهمیت دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضو کارگری شورایعالی کار:
هیچ توافقی بر سر دستمزد حاصل نشد/ تا پایان هفته نشست بعدی برگزار می‌شود/ برای ما منافع کارگران اهمیت دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضو کارگری شورایعالی کار:
هیچ توافقی بر سر دستمزد حاصل نشد/ تا پایان هفته نشست بعدی برگزار می‌شود/ برای ما منافع کارگران اهمیت دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضو کارگری شورایعالی کار:
هیچ توافقی بر سر دستمزد حاصل نشد/ تا پایان هفته نشست بعدی برگزار می‌شود/ برای ما منافع کارگران اهمیت دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضو کارگری شورایعالی کار:
هیچ توافقی بر سر دستمزد حاصل نشد/ تا پایان هفته نشست بعدی برگزار می‌شود/ برای ما منافع کارگران اهمیت دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضو کارگری شورایعالی کار:
هیچ توافقی بر سر دستمزد حاصل نشد/ تا پایان هفته نشست بعدی برگزار می‌شود/ برای ما منافع کارگران اهمیت دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضو کارگری شورایعالی کار:
هیچ توافقی بر سر دستمزد حاصل نشد/ تا پایان هفته نشست بعدی برگزار می‌شود/ برای ما منافع کارگران اهمیت دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضو کارگری شورایعالی کار:
هیچ توافقی بر سر دستمزد حاصل نشد/ تا پایان هفته نشست بعدی برگزار می‌شود/ برای ما منافع کارگران اهمیت دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضو کارگری شورایعالی کار:
هیچ توافقی بر سر دستمزد حاصل نشد/ تا پایان هفته نشست بعدی برگزار می‌شود/ برای ما منافع کارگران اهمیت دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
عضو کارگری شورایعالی کار:
هیچ توافقی بر سر دستمزد حاصل نشد/ تا پایان هفته نشست بعدی برگزار می‌شود/ برای ما منافع کارگران اهمیت دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

عضو کارگری شورایعالی کار:
هیچ توافقی بر سر دستمزد حاصل نشد/ تا پایان هفته نشست بعدی برگزار می‌شود/ برای ما منافع کارگران اهمیت دارد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com