رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
جلسه امروز شورای عالی کار باز هم به دلیل عدم توافق دولت و کارگر و کارفرما در مبلغ دستمزد ۱۴۰۳ بدون نتیجه پایان یافت و ادامه مذاکرات به فردا ۲۸ اسفند موکول شد.

به گزارش همشهری آنلاین،‌ چند ساعت پیش برخی رسانه ها نوشتند که «وزیر کار در پیشنهادی عجیب گفت؛ “حقوق کارگران برای سال آینده را همان افزایش حقوق کارمندان به‌علاوه ۲درصد درنظر بگیریم….»

وزیر کار امشب در این باره گفت:‌ من در مورد افزایش حقوق کارگران رقمی را مشخص نکردم ، من پیشنهاد دادم هرچقدر به حقوق کارمندان دولت اضافه می‌شود، درصدِ بیشتری روی آن بگذاریم و به حقوق کارگران اضافه کنیم.

واکنش وزیر کار به ماجرای پیشنهاد افزایش حقوق که در فضای مجازی پربازدید شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
واکنش وزیر کار به ماجرای پیشنهاد افزایش حقوق که در فضای مجازی پربازدید شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
واکنش وزیر کار به ماجرای پیشنهاد افزایش حقوق که در فضای مجازی پربازدید شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
واکنش وزیر کار به ماجرای پیشنهاد افزایش حقوق که در فضای مجازی پربازدید شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
واکنش وزیر کار به ماجرای پیشنهاد افزایش حقوق که در فضای مجازی پربازدید شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
واکنش وزیر کار به ماجرای پیشنهاد افزایش حقوق که در فضای مجازی پربازدید شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
واکنش وزیر کار به ماجرای پیشنهاد افزایش حقوق که در فضای مجازی پربازدید شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
واکنش وزیر کار به ماجرای پیشنهاد افزایش حقوق که در فضای مجازی پربازدید شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
واکنش وزیر کار به ماجرای پیشنهاد افزایش حقوق که در فضای مجازی پربازدید شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
واکنش وزیر کار به ماجرای پیشنهاد افزایش حقوق که در فضای مجازی پربازدید شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

واکنش وزیر کار به ماجرای پیشنهاد افزایش حقوق که در فضای مجازی پربازدید شد
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com