رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
فعالان پویش طرح ساماندهی به اظهارات اخیرِ رئیس سازمان امور استخدامی کشور پاسخ دادند.

پاسخِ فعالان پویش ساماندهی به «رئیس سازمان استخدامی»/ چگونه ادعای بار مالی دارید؟

فعالان پویش طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: در مصاحبه اخیر رئیس سازمان امور استخدامی چند نکته قابل توجه است؛ اصرار ایشان برای نظارت بر شرکتهای واسطه و پرداخت عادلانه، اصرار بر ماندگاری شرکتهاست؛ ایشان پاسخ بدهد به راستی چرا حامی سرسختِ این شرکت‌های واسطه است؟

آن‌ها افزودند: در باب بار مالی ۱۲۰ هزار میلیاردی که ایشان ذکر کرده‌اند، باید توضیح دهند با کدام چرتکه این محاسبه صورت گرفته؛ اگر آمار نیروهای شرکتی و قراردادی را در دسترس ندارند چطور محاسبه کرده‌اند که طرح ساماندهی ۱۲۰ هزار میلیارد بار مالی دارد! و مساله سوم؛ ایشان اذعان دارند در باب ارباب رجوع نارضایتی بالاست؛ کدام نظرسنجی و با چه ملاکی صورت گرفته که نارضایتی ارباب رجوع از نیروهای شرکتی و قراردادی است که بالعکس تمام بار کاری واداری و… بر دوش این عزیزان است؛ چطور برخی مدیران ناکارآمد و سیستم غیرکارا مدنظرایشان نیست؟!

این نیروها اضافه کردند: ایشان چندین بار در رسانه‌ها نیروهای قراردادی و شرکتی را بی‌سواد یا آبدارچی یا… خوانده‌اند؛ دلیل این اظهارات واقعاً چیست؟ ایشان بایستی برای مجلس و هزاران خانواده قراردادی و شرکتی کشور توضیح بدهند که آیا اصل ۴۴ مبنای برده داری نوین داشت؟!

این نیروها خطاب به رئیس سازمان استخدامی کشور گفتند: در تمامی جلسات مشترکی که با مجلس انقلابی داشتید تا جلسات مشترکی که حتی شرکت هم نکردید، ساز مخالف شما و حمایت از دستهای واسطه نشان این است که نمی‌خواهید وعده‌های دولت مردمی محقق شود؛ مدیرانی که مردم را ناامید می‌کنند آیا واقعاً در زمین دشمن بازی نمی‌کنند؟

فعالان پویش ساماندهی جمع‌بندی کردند: مجلس با عزم راسخی که در هجدهم دیماه نشان داد باید این طرح را به سرانجام خود رسانده و دچار عملیات روانی و فرسایشی دولت نشده و بیش از موجب تشویش اذهان و نگرانی کارگران نشود؛ ضمنا نیروهای قراردادی با قرارداد مستقیم سالهاست در بدنه دولت و نهادهای مختلف خدمت کرده‌اند؛ اینها در طی سال کارگر و در آخر سال برای عیدی و سنوات کارمند محسوب می‌شوند؛ این نیروها نباید در تصویب طرح ساماندهی کنار گذاشته شوند.

انتهای پیام/

پاسخِ فعالان پویش ساماندهی به «رئیس سازمان استخدامی»/ چگونه ادعای بار مالی دارید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پاسخِ فعالان پویش ساماندهی به «رئیس سازمان استخدامی»/ چگونه ادعای بار مالی دارید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پاسخِ فعالان پویش ساماندهی به «رئیس سازمان استخدامی»/ چگونه ادعای بار مالی دارید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پاسخِ فعالان پویش ساماندهی به «رئیس سازمان استخدامی»/ چگونه ادعای بار مالی دارید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پاسخِ فعالان پویش ساماندهی به «رئیس سازمان استخدامی»/ چگونه ادعای بار مالی دارید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پاسخِ فعالان پویش ساماندهی به «رئیس سازمان استخدامی»/ چگونه ادعای بار مالی دارید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پاسخِ فعالان پویش ساماندهی به «رئیس سازمان استخدامی»/ چگونه ادعای بار مالی دارید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پاسخِ فعالان پویش ساماندهی به «رئیس سازمان استخدامی»/ چگونه ادعای بار مالی دارید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پاسخِ فعالان پویش ساماندهی به «رئیس سازمان استخدامی»/ چگونه ادعای بار مالی دارید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پاسخِ فعالان پویش ساماندهی به «رئیس سازمان استخدامی»/ چگونه ادعای بار مالی دارید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

پاسخِ فعالان پویش ساماندهی به «رئیس سازمان استخدامی»/ چگونه ادعای بار مالی دارید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com