رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.
روابط عمومی شرکت تعاونی مسافربری شماره یک در خصوص گزارش ایلنا توضیحاتی ارائه داد.

پاسخ شرکت تعاونی شماره یک به گزارش «تعاونی‌های مسافربری خصوصی‌سازی می‌شوند؟»

به گزارش خبرنگار ایلنا، روابط عمومی شرکت تعاونی مسافربری شماره یک در خصوص گزارش ایلنا با عنوان «تعاونی‌های مسافربری خصوصی‌سازی می‌شوند؟» توضیحاتی ارائه داد. 

در این جوابیه که امضای مدیرعامل این تعاونی را دارد، ادعاهای مطرح شده از سوی ابراهیم کارخانه و علی عقبایی از اعضای سابق این تعاونی، مستندات قرار منع تعقیب و اقرارنامه رسمی یکی از طرفین دعوی صادره از شعبه ۲ ناحیه ۱۲ دادسرای امام خمینی (ره) رد شده است، که بنابر قانون مطبوعات در ذیل منتشر شده است:

1213

1313

1413

1513

1613

1713

انتهای پیام/

پاسخ شرکت تعاونی شماره یک به گزارش «تعاونی‌های مسافربری خصوصی‌سازی می‌شوند؟»
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پاسخ شرکت تعاونی شماره یک به گزارش «تعاونی‌های مسافربری خصوصی‌سازی می‌شوند؟»
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پاسخ شرکت تعاونی شماره یک به گزارش «تعاونی‌های مسافربری خصوصی‌سازی می‌شوند؟»
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پاسخ شرکت تعاونی شماره یک به گزارش «تعاونی‌های مسافربری خصوصی‌سازی می‌شوند؟»
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پاسخ شرکت تعاونی شماره یک به گزارش «تعاونی‌های مسافربری خصوصی‌سازی می‌شوند؟»
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پاسخ شرکت تعاونی شماره یک به گزارش «تعاونی‌های مسافربری خصوصی‌سازی می‌شوند؟»
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پاسخ شرکت تعاونی شماره یک به گزارش «تعاونی‌های مسافربری خصوصی‌سازی می‌شوند؟»
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پاسخ شرکت تعاونی شماره یک به گزارش «تعاونی‌های مسافربری خصوصی‌سازی می‌شوند؟»
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پاسخ شرکت تعاونی شماره یک به گزارش «تعاونی‌های مسافربری خصوصی‌سازی می‌شوند؟»
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
پاسخ شرکت تعاونی شماره یک به گزارش «تعاونی‌های مسافربری خصوصی‌سازی می‌شوند؟»
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

پاسخ شرکت تعاونی شماره یک به گزارش «تعاونی‌های مسافربری خصوصی‌سازی می‌شوند؟»
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com