رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری افشا کرد:
این مطلب از «» بازنشر شده است.
B-Ready که به عنوان یک استانداردسازی در زمینه سیاست‌های پولی و بانکی قرار است به‌عنوان برنامه جامع پیشنهادی بانک جهانی مطرح باشد، راه را برای حرکت شرکت‌ها و سرمایه‌داران به سمت سود بیشتر به بهای جان‌کندن بیشتر کارگران هموار می‌کند.

پروژه جدید بانک جهانی علیه کارگران با عنوان "B-Ready"

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری یا ITUC، این کنفدراسیون جهانی کارگری هشدار داده است که پروژه جدید «B-Ready» بانک جهانی خبرهای بدی را برای کارگران شاغل به ارمغان می‌آورد، زیرا باعث تضعیف حقوق کار و تامین اجتماعی در سراسر بخش‌های اشتغال خواهد شد. 

B-Ready که به عنوان یک استانداردسازی در زمینه سیاست‌های پولی و بانکی قرار است به‌عنوان برنامه جامع پیشنهادی بانک جهانی مطرح باشد و براساس آن فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری را در ۱۸۰ اقتصاد در سراسر جهان رتبه‌بندی و استانداردسازی می‌شود. 

با این حال، تجزیه و تحلیل ITUC نشان می‌دهد که سوگیری ایدئولوژیک راستگرایانه پشت این پروژه وجود دارد که براساس آن دستمزدهای پایین و کار پرمخاطره در این طرح اصلاح نظام و فضای کسب و کار توجیه می‌شود. 

همچنین در این پروژه مطرح می‌شود که تامین اجتماعی برای تحقق اقتصاد پایدار باید تضعیف شود. 

لوک تراینگل دبیرکل ITUC اظهار کرد: «پروژه B-Ready بانک جهانی راه را برای حرکت شرکت‌ها و سرمایه‌داران به سمت سود بیشتر به بهای جان‌کندن بیشتر کارگران هموار می‌کند. در حالی که برخی از حقوق اساسی کارگران در طرح دنبال نمی‌شود، هدف این استراتژی به‌طورطبیعی تضعیف حمایت‌ها و آسیب‌پذیری کارگران در برابر استثمار بیشتر است.»

انتهای پیام/

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری افشا کرد:
پروژه جدید بانک جهانی علیه کارگران با عنوان “B-Ready”
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری افشا کرد:
پروژه جدید بانک جهانی علیه کارگران با عنوان “B-Ready”
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری افشا کرد:
پروژه جدید بانک جهانی علیه کارگران با عنوان “B-Ready”
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری افشا کرد:
پروژه جدید بانک جهانی علیه کارگران با عنوان “B-Ready”
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری افشا کرد:
پروژه جدید بانک جهانی علیه کارگران با عنوان “B-Ready”
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری افشا کرد:
پروژه جدید بانک جهانی علیه کارگران با عنوان “B-Ready”
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری افشا کرد:
پروژه جدید بانک جهانی علیه کارگران با عنوان “B-Ready”
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری افشا کرد:
پروژه جدید بانک جهانی علیه کارگران با عنوان “B-Ready”
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری افشا کرد:
پروژه جدید بانک جهانی علیه کارگران با عنوان “B-Ready”
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری افشا کرد:
پروژه جدید بانک جهانی علیه کارگران با عنوان “B-Ready”
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری افشا کرد:
پروژه جدید بانک جهانی علیه کارگران با عنوان “B-Ready”
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com