رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
اخبار شورایعالی کار؛
این مطلب از «» بازنشر شده است.
هنوز بر سر دستمزد توافق حاصل نشده.

چالش‌های قبلی همچنان برقرار است/ هیچ تغییری در مذاکرات مزدی حاصل نشده

به گزارش خبرنگار ایلنا، در نشست مزدی شورایعالی کار که تقریباً دو ساعت از آغاز آن گذشته است، گفتگوهای سه جانبه ادامه دارد. 

ظاهراً هنوز همان چالش‌های قبلی بر سر هزینه‌های زندگی و درصد افزایش دستمزد همچنان برقرار است و فعلاً تغییری در مذاکرات حاصل نشده است. 

اعداد و ارقام دولتی‌ها و کارفرمایان مورد قبول گروه کارگری نیست و پیشنهادات کارگران را طرف‌های مقابل نپذیرفته اند.

 

انتهای پیام/

اخبار شورایعالی کار؛
چالش‌های قبلی همچنان برقرار است/ هیچ تغییری در مذاکرات مزدی حاصل نشده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اخبار شورایعالی کار؛
چالش‌های قبلی همچنان برقرار است/ هیچ تغییری در مذاکرات مزدی حاصل نشده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اخبار شورایعالی کار؛
چالش‌های قبلی همچنان برقرار است/ هیچ تغییری در مذاکرات مزدی حاصل نشده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اخبار شورایعالی کار؛
چالش‌های قبلی همچنان برقرار است/ هیچ تغییری در مذاکرات مزدی حاصل نشده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اخبار شورایعالی کار؛
چالش‌های قبلی همچنان برقرار است/ هیچ تغییری در مذاکرات مزدی حاصل نشده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اخبار شورایعالی کار؛
چالش‌های قبلی همچنان برقرار است/ هیچ تغییری در مذاکرات مزدی حاصل نشده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اخبار شورایعالی کار؛
چالش‌های قبلی همچنان برقرار است/ هیچ تغییری در مذاکرات مزدی حاصل نشده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اخبار شورایعالی کار؛
چالش‌های قبلی همچنان برقرار است/ هیچ تغییری در مذاکرات مزدی حاصل نشده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اخبار شورایعالی کار؛
چالش‌های قبلی همچنان برقرار است/ هیچ تغییری در مذاکرات مزدی حاصل نشده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
اخبار شورایعالی کار؛
چالش‌های قبلی همچنان برقرار است/ هیچ تغییری در مذاکرات مزدی حاصل نشده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

اخبار شورایعالی کار؛
چالش‌های قبلی همچنان برقرار است/ هیچ تغییری در مذاکرات مزدی حاصل نشده
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com