رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.

فردای اقتصاد: در سازمانی که کارکنان آن دورکار هستند یا کارشان ترکیبی از دورکاری و حضور در دفتر است، ارزش زمان دیدار حضوری مدیر با کارکنان می‌تواند به راحتی مورد غفلت قرار ‌گیرد. در چنین فضای کاری غیرمتمرکزی مدیران باید در مورد چگونگی و زمان ارتباط حضوری با افراد تیمشان خلاقیت و اراده به خرج دهند. نشریه هاروارد بیزنس ری‌ویو استراتژی‌هایی را در این رابطه پیشنهاد کرده است:

ارتباطات را به محور کاری روزهای حضور در دفتر تبدیل کنید. از این روزها برای برگزاری جلسات فردی و گروهی، حضور در دفتر کارتان و مکالمات غیررسمی با افراد تیم خود استفاده کنید. اثرگذاری مدیریت شما بسیار بیشتر خواهد بود اگر یک روز را به عنوان “روز حضور در مرکز” تعیین کنید و در آن روز همه اعضای تیم در محل کار حضور داشته باشند. ویدیو را به عنوان پشتیبان خود در نظر بگیرید. برای شرکت‌هایی که به طور کامل یا تا حدودی دورکاری می‌کنند، تماس‌های ویدیویی ممکن است تنها گزینه باشد. روشن نگه داشتن دوربین – به خصوص هنگام بحث در مورد یک موضوع پیچیده – به شما کمک می‌کند تمرکز و توجه را به خود جلب کنید.

ارتباطات غیرکلامی خود را مدیریت کنید. اطمینان حاصل کنید که نشانه‌های غیرکلامی شما با پیام شما و مدیریتی که امیدوارید حتی در معمول‌ترین جلساتتان ارائه کنید، همسو هستند. زبان بدن خود را پذیرا نگه دارید، حالت بدن خود را بالا بگیرید و به طرف مقابل (یا دوربین خود) خم شوید. مراقب حالت خود باشید – آیا این حالت بیانگر احساسی است که می‌خواهید با آن ارتباط برقرار کنید؟

منبع: HBR

نویسنده: کریستی هجز

مترجم: شادی آذری حمیدیان

چگونه از ارتباط حضوری با تیم خود بیشترین بهره را ببریم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه از ارتباط حضوری با تیم خود بیشترین بهره را ببریم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه از ارتباط حضوری با تیم خود بیشترین بهره را ببریم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه از ارتباط حضوری با تیم خود بیشترین بهره را ببریم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه از ارتباط حضوری با تیم خود بیشترین بهره را ببریم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه از ارتباط حضوری با تیم خود بیشترین بهره را ببریم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه از ارتباط حضوری با تیم خود بیشترین بهره را ببریم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه از ارتباط حضوری با تیم خود بیشترین بهره را ببریم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه از ارتباط حضوری با تیم خود بیشترین بهره را ببریم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه از ارتباط حضوری با تیم خود بیشترین بهره را ببریم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

چگونه از ارتباط حضوری با تیم خود بیشترین بهره را ببریم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com