رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

چرا اکنون افراد بیشتر از قبل به کار در منابع انسانی علاقه دارند؟

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.

فردای اقتصاد: طبیعی است که افراد از ریسک کردن در محل کار خودداری کنند – به خصوص در زمان‌های آشفتگی اقتصادی مانند امروز. اگر متوجه شدید که تیم شما به اشاره به اشتباهات، پرسیدن سؤالات، ارائه ایده‌های جدید یا به چالش کشیدن برنامه‌ها تمایلی ندارد، چگونه می‌توانید مداخله کنید و کاری کنید که آنها از نظر روانی برای صحبت کردن احساس امنیت کنند؟

نشریه معتبر هاروارد بیزنس‌ری‌ویو در این زمینه پیشنهاداتی دارد.

به کارمندان خود بگویید که چرا تک تک مشارکت‌های آنها مورد نیازتان است و چگونه صحبت کردن در مورد هر یک از آنها به طور جداگانه و همچنین در کل سازمان مفید است. شفاف باشید؛ ممکن است تأکید کنید که چگونه جذب مشتریان جدید به ایده‌های جسورانه و دیدگاه‌های متفاوت هر یک از اعضای تیم بستگی دارد، یا اینکه چگونه یک خود ارزیابی صادقانه و دقیق به تیم کمک می‌کند محصول بهتری ارایه کند. سپس به طورهدفمند برای ورود افراد به گفتگو از آن‌ها دعوت کنید. داشتن “سیاست درهای باز” یا “در دسترس بودن در هر زمان” کافی نیست. به کارکنان جهت مشخصی بدهید که بدانند چگونه به طور مؤثر صحبت کنند – و در مورد چه چیزی باید صحبت کنند. از آنها پرسش‌های مستقیم بپرسید تا نقطه‌نظرشان را دریافت کنید. شما می‌توانید میزبان سالن‌های شهر باشید، یک کانال اختصاصی در اسلک ایجاد کنید، یا نظرسنجی‌هایی بطور ناشناس انجام دهید. در نهایت، ریسک را برای افراد به حداقل برسانید و مزایای صحبت کردن را افزایش دهید. وقتی افراد نظرات خود را ارائه می‌کنند، از آن‌ها – به صورت علنی، خصوصی، اغلب و صمیمانه – تشکر کنید.

 منبع: HBR

نویسنده: کنستانت نونان

مترجم: شادی آذری حمیدیان

چگونه اعضای تیم خود را تشویق کنید تا صحبت کنند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه اعضای تیم خود را تشویق کنید تا صحبت کنند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه اعضای تیم خود را تشویق کنید تا صحبت کنند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه اعضای تیم خود را تشویق کنید تا صحبت کنند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه اعضای تیم خود را تشویق کنید تا صحبت کنند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه اعضای تیم خود را تشویق کنید تا صحبت کنند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه اعضای تیم خود را تشویق کنید تا صحبت کنند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه اعضای تیم خود را تشویق کنید تا صحبت کنند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه اعضای تیم خود را تشویق کنید تا صحبت کنند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه اعضای تیم خود را تشویق کنید تا صحبت کنند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

چگونه اعضای تیم خود را تشویق کنید تا صحبت کنند؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com