رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.

فردای اقتصاد: اصطلاح “امنیت روانی” این روزها زیاد مطرح می‌شود. اما در واقع به چه معناست؟ به عبارت ساده، امنیت روانی به این معناست که ریسک کردن، ابراز عقاید و نگرانی‌ها، صحبت کردن با پرسش‌ها و اعتراف به اشتباه، بدون ترس از پیامدهای منفی آن، اشکالی نداشته باشد.

برای تقویت امنیت روانی در تیم خود، با این توضیح شروع کنید:  چرا باید حرف‌های اعضای تیم خود را بشنوید، چرا دیدگاه و نظرات آنها اهمیت دارد، چرا آنها عقایدشان را به اشتراک می‌گذارند و چگونه این بر نتایج کار تأثیر می‌گذارد. به طور فعال از ورودی اطلاعات استقبال کنید و پرسش‌هایی باز مطرح کنید، مانند: شما چه می‌بینید؟ نظر شما در مورد آن چیست؟ شما در کجای این ایده ایستاده‌اید؟ آماده باشید که با قدردانی و بطور مثبت پاسخ دهید – حتی اگر ایده کسی ناقص باشد. در نهایت، از اعتراف به خطای خود نترسید. اگر شما به عنوان یک رهبر تیم بتوانید اشتباهات خود را قبول کنید و با اطمینان نشان دهید که چگونه از آنها درس گرفته‌اید، راه را برای دیگران هموار می‌کنید تا همین کار را انجام دهند. مهم است رفتاری را که می‌خواهید در تیم خود ببینید الگوسازی کنید و آسیب‌پذیری را امری عادی کنید.

منبع: HBR

نویسنده: ایمی گالو

مترجم: شادی آذری حمیدیان

چگونه امنیت روانی را در تیم خود تقویت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه امنیت روانی را در تیم خود تقویت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه امنیت روانی را در تیم خود تقویت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه امنیت روانی را در تیم خود تقویت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه امنیت روانی را در تیم خود تقویت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه امنیت روانی را در تیم خود تقویت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه امنیت روانی را در تیم خود تقویت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه امنیت روانی را در تیم خود تقویت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه امنیت روانی را در تیم خود تقویت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه امنیت روانی را در تیم خود تقویت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

چگونه امنیت روانی را در تیم خود تقویت کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com