رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.

فردای اقتصاد: تبدیل شدن به یک رهبر دلسوز نه فقط کار خوبی است، بلکه اهرمی است قدرتمند برای رضایت، بهره‌وری و حفظ کارکنان، به‌ویژه در مواقع پرچالش‌.

نشریه هاروارد بیزنس ری ویو چند راه برای تمرین و توسعه این مهارت اساسی رهبری مبتنی بر شواهد ارایه کرده است. ابتدا از یک اقدام کوچک شروع کنید. نشان دادن شفقت همیشه به حرکات بزرگ نیاز ندارد. یک نظر ساده دلگرم کننده، یک چک کردن کوتاه یا ابراز قدردانی می‌تواند تاثیر زیادی داشته باشد. بعد، برای ارائه کمک اراده به خرج دهید. هنگامی که یک کارمند در سطح شخصی در حال مبارزه است، به جای پرسیدن پرسش‌هایی با پاسخ بله یا خیر مانند “آیا به کمک نیاز دارید؟” یا “آیا کاری هست که بتوانم انجام دهم؟” (که اغلب شبیه دعوت به “نه” گفتن به نظر می‌رسد)، سعی کنید بپرسید، “امروز چه کاری می‌توانم انجام دهم تا برای شما مفید باشم؟” سپس، از دایره اطرافیان خود فراتر بروید. شفقت خود را به کارکنان مستقیمتان، دوستان نزدیک یا حتی تیم نزدیک خود محدود نکنید. با توجه سخاوتمندانه رفتار کنید و نفوذ شفقت خود را گسترش دهید. در نهایت، شفقت دیگران را هم تشویق کنید. هنگامی که یک کارمند یا همکار برای کمک به شخص دیگری فراتر از وظایفش می‌رود، به افراد اطلاع دهید. این به تثبیت شفقت به عنوان یک فضیلت در فرهنگ سازمانی شما کمک می‌کند.

منبع: HBR

نویسندگان متن کامل: استفان ترزسیاک، آنتونی مازارلی، اِما سپالا

مترجم: شادی آذری حمیدیان

چگونه با شفقت رهبری کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه با شفقت رهبری کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه با شفقت رهبری کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه با شفقت رهبری کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه با شفقت رهبری کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه با شفقت رهبری کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه با شفقت رهبری کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه با شفقت رهبری کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه با شفقت رهبری کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه با شفقت رهبری کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

چگونه با شفقت رهبری کنید؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com