رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.

فردای اقتصاد: تحقیقات اخیر نشان داده است که حدود ۶۰ درصد از کارمندان به ندرت حتی یک یا دو ساعت کار عمیق و متمرکز بدون هیچگونه وقفه و مزاحمتی را در روز انجام می‌دهند یا هرگز کار با تمرکز انجام نمی‌دهند. به عنوان یک مدیر، چگونه می‌توانید از توجه و تمرکز تیم خود محافظت کنید؟ چند استراتژی وجود دارد که می‌تواند به این مهم کمک کند.

فهرست وظایف و پروژه‌های موجود. افراد را به خاطر حفظ فهرست کارهای فعلی مسئول نگه دارید و هر هفته به آنها فرصت دهید تا این تعهدات را بررسی کنند تا بتوانند بر کار و زمان خود کنترل داشته باشند.

کانال‌های ارتباطی را شفاف‌سازی و مدیریت کنید. بیشتر حواس‌پرتی‌ها نتیجه رفت و برگشت‌های داخلی در بسترهای ارتباطی مختلف است. مشخص کنید که هر کدام برای چه چیزی باید استفاده شود – و همچنین انتظارات در مورد زمان پاسخگوی چیست.

“نه” را عادی کنید. برقراری ارتباط برای کارکنان در مورد اینکه در حد ظرفیتشان در حال تلاش هستند را ایمن کنید. این نوع تعیین حد و مرز را تنبیه نکنید – بخاطر آن قدردانی کنید.

جلسات را معنادار کنید. اگر یک جلسه هدف یا دستور کار مشخصی ندارد، به کارمندان خود اجازه دهید دعوت را رد کنند.

تمرکز را رسمی کنید. یک هنجار تیمی از زمان کار محافظت شده ایجاد کنید. برای مثال، بعدازظهرهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه را برای کار بدون جلسه و تمرکز عمیق، با انتظارات ضعیف‌تر برای پاسخگویی، تعیین کنید.

به مرزها احترام بگذارید. عامل حواس پرتی نباشید اگر شخصی که مدیریت می‌کنید در میانه یک پروژه یا کار است، از صدازدن او یا اضافه کردن کار به وظایفش خودداری کنید.

 منبع: HBR

مترجم: شادی آذری حمیدیان

چگونه به تمرکز تیم خود کمک کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به تمرکز تیم خود کمک کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به تمرکز تیم خود کمک کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به تمرکز تیم خود کمک کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به تمرکز تیم خود کمک کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به تمرکز تیم خود کمک کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به تمرکز تیم خود کمک کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به تمرکز تیم خود کمک کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به تمرکز تیم خود کمک کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به تمرکز تیم خود کمک کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

چگونه به تمرکز تیم خود کمک کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com