رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.

فردای اقتصاد: هیچ عنوان شغلی یا سطح تخصص نمی‌تواند شما را در نظر کارمندان به یک مدیر مشروع تبدیل کند—شما باید این وجه تمایز را از طریق اقدامات خود به دست آورید. نشریه معتبر هاروارد بیزنس ری‌ویو نحوه انجام این کار را تشریح کرده است:

ارتباط شفاف برقرار کنید. یک داستان متقاعدکننده در مورد اینکه تیم (یا سازمان) شما از کجا می‌آید، به کجا می‌رود و چرا این مسیر را طی می‌کند بیان کنید. مهم­تر از همه، شما باید بتوانید نحوه انطباق کارکنانتان را با آن طرح بیان کنید.

انصاف خود را نشان دهید. چون جمله “این منصفانه نیست” از سوی کارکنان، به سرعت مشروعیت شما را تضعیف می‌کند. به عنوان فردی که تعیین‌کننده لحن افراد شرکت است، باید به طور فعالانه مراقبت و احترام نسبت به افرادی که مدیریت می‌کنید را با شفافیت و ثبات در ارتباطات خود نشان دهید. تبعیض و تصمیم‌گیری غیرشفاف انگیزه کارکنان شما را از بین می‌برد و منجر به فرهنگ رفتار محافظه‌کارانه و سیاستمدارانه می‌شود.

با صداقت رفتار کنید. آیا مطابق با ارزش‌های مورد حمایت خود عمل می‌کنید، به خصوص زمانی که انجام این کار برایتان هزینه دارد؟

قابل اعتماد باشید. رهبران قابل اعتماد به همان اندازه که در مورد موفقیت‌ها و نقاط قوت خود صادق هستند، در مورد شکست‌ها و ضعف‌های خود صادق هستند – و می‌پذیرند که فراتر از زندگی حرفه‌ای خود دارای چگونه شخصیتی هستند.

دیگران را در اولویت قرار دهید. بپذیرید که رهبری تیم یک امتیاز است. بنابراین سخاوتمندانه در جایی که شایسته است به دیگران اعتبار ببخشید و قبل از اینکه از دیگران بخواهید فداکاری کنند، خودتان این کار را انجام دهید.

با هدف مدیریت کنید. افراد فقط از شما انتظار ندارند که عملکرد و سود شرکت را افزایش دهید. آنها همچنین از شما انتظار دارند که به کار آنها احساس رسالت و معنا ببخشید. نشان دهید که انگیزه شما بیشتر در خدمت یک هدف بزرگتر (مثلاً خدمت به جامعه یا ایجاد ارزش واقعی برای مشتریان) است تا یک هدف پیش پا افتاده‌تر (مثلاً افزایش ثروت سهامداران).

منبع: HBR

نویسنده: نیتین نوهریا

مترجم: شادی آذری حمیدیان

چگونه به عنوان رهبر تیم، مشروعیت کسب کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به عنوان رهبر تیم، مشروعیت کسب کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به عنوان رهبر تیم، مشروعیت کسب کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به عنوان رهبر تیم، مشروعیت کسب کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به عنوان رهبر تیم، مشروعیت کسب کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به عنوان رهبر تیم، مشروعیت کسب کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به عنوان رهبر تیم، مشروعیت کسب کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به عنوان رهبر تیم، مشروعیت کسب کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به عنوان رهبر تیم، مشروعیت کسب کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه به عنوان رهبر تیم، مشروعیت کسب کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

چگونه به عنوان رهبر تیم، مشروعیت کسب کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com