رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.

فردای اقتصاد: به عنوان یک مدیر، چگونه می‌توانید به تیم خود کمک کنید تا بازخوردها را راحت‌تر ارائه و دریافت کنند؟ همه چیز در مورد این است که این فرآیند کمتر رسمی و ترسناک شود و ارایه بازخوردها، مکررتر و عملی‌تر شوند.

نشریه هاروارد بیزنس ری‌ویو توصیه‌هایی در این زمینه دارد:

برای گنجاندن بازخورد در فرهنگ تیم خود، با ایجاد یک درک مشترک از اینکه بازخورد واقعا چیست شروع کنید. میزبان یک گفتگوی آزاد باشید که در آن پرسش‌هایی از این دست مطرح می‌شود: بازخورد برای شما چه معنایی دارد؟ وقتی بازخورد موثر است، چه احساسی دارید؟ چه زمانی بازخورد اجباری یا ترسناک می‌شود؟ پاسخ‌ها به تیم شما کمک می‌کند تا تعریفی ارائه دهد که برای همه کارآمد باشد. در مرحله بعد، فرآیند جدیدی ایجاد کنید که ارائه بینش مفید به یکدیگر را برای همه سریعتر و آسان‌تر می‌کند. این ممکن است به معنای اختصاص زمان در جلسات یا ایجاد فضایی در کانال‌های مجازی برای درخواست بازخورد، ارائه یک تحسین خاص و ارائه ایده‌هایی برای بهبود باشد. در نهایت، در جلسات فردی خود با گزارش‌های مستقیم، می‌توانید با شروع گفتگو با پرسش‌های متفکرانه و نه مشاهدات خود، ترس از ارایه بازخوردها را از بین ببرید. این رویکرد به کارمندان شما اختیار بیشتری در فرآیند بازخورد می‌دهد و اجازه می‌دهد تا مکالمه بر اساس شرایط آنها انجام شود نه شرایط شما.

منبع: HBR

نویسنده: هلن توپر

مترجم: شادی آذری حمیدیان

چگونه در فرهنگ تیم خود، فضایی برای بازخورد ایجاد کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه در فرهنگ تیم خود، فضایی برای بازخورد ایجاد کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه در فرهنگ تیم خود، فضایی برای بازخورد ایجاد کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه در فرهنگ تیم خود، فضایی برای بازخورد ایجاد کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه در فرهنگ تیم خود، فضایی برای بازخورد ایجاد کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه در فرهنگ تیم خود، فضایی برای بازخورد ایجاد کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه در فرهنگ تیم خود، فضایی برای بازخورد ایجاد کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه در فرهنگ تیم خود، فضایی برای بازخورد ایجاد کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه در فرهنگ تیم خود، فضایی برای بازخورد ایجاد کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه در فرهنگ تیم خود، فضایی برای بازخورد ایجاد کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

چگونه در فرهنگ تیم خود، فضایی برای بازخورد ایجاد کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com