رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.

فردای اقتصاد: یادگیری به عنوان یک تیم مستلزم تفکر باز در مورد گذشته و همچنین بحث‌های فعال در مورد آینده است. به‌عنوان یک مدیر، در اینجا آمده است که چگونه می‌توانید در انجام آزمایش‌های قبل و بعد از انجام پروژه بهتر شوید تا تیم خود را برای رشد مستمر آماده کنید.

  قبل از پروژه: این مکالمات برای کمک به شناسایی و کاهش خطرات برای پروژه‌ها، اهداف یا ابتکارات خاص استفاده می‌شود. از تیم خود بپرسید: چگونه می‌توانیم مطمئن شویم که محرک‌هایی را فعال می کنیم که بیشترین سهم را در موفقیت ما دارند؟ چگونه می‌توانیم با خطراتی که می‌تواند باعث شکست ما شود، مقابله کنیم یا آن‌ها را کاهش دهیم؟

  پس از پروژه: این فرصتی است برای عقب نشینی، دیدگاهی عینی‌تر و به چالش کشیدن مفروضات تیم. ابتدا روی موفقیت‌های خود تمرکز کنید. چه چیزی خوب پیش رفت و این کارها چه تأثیری داشت؟ چه رفتارها، عوامل یا شرایطی در موفقیت آنها نقش داشته است؟ سپس به سمت شکست‌ها یا کمبودها بروید. چه چیزی خوب پیش نرفت، و تأثیر خوب نشدن این موارد چه بود؟ چه رفتارها، عوامل یا شرایطی منجر به آن نتیجه شد؟ چگونه می‌توانیم از این مسائل در آینده جلوگیری کنیم؟

منبع: HBR

نویسنده: ربکا زوکر

مترجم: شادی آذری حمیدیان

چگونه قبل و بعد از انجام پروژه بهتر عمل کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه قبل و بعد از انجام پروژه بهتر عمل کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه قبل و بعد از انجام پروژه بهتر عمل کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه قبل و بعد از انجام پروژه بهتر عمل کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه قبل و بعد از انجام پروژه بهتر عمل کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه قبل و بعد از انجام پروژه بهتر عمل کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه قبل و بعد از انجام پروژه بهتر عمل کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه قبل و بعد از انجام پروژه بهتر عمل کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه قبل و بعد از انجام پروژه بهتر عمل کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه قبل و بعد از انجام پروژه بهتر عمل کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

چگونه قبل و بعد از انجام پروژه بهتر عمل کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com