رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.

فردای اقتصاد: حساسیت بالا که به آن حساسیت پردازش حسی نیز گفته می‌شود، به داشتن یک سیستم عصبی واکنش‌پذیرتر، هماهنگی با ظرافت‌های محیط و پردازش عمیق‌تر اطلاعات مربوط می‌شود. این صفتی است که به مدت بیش از ۳۰ سال مورد تحقیق قرار گرفته است و در بین ۱۵ تا ۳۰ درصد از افراد جامعه یافت می‌شود. و با این حال، اکثر مدیران از آن آگاه نیستند. نشریه هاروارد بیزنس ری‌ویو سه نقطه قوت متمایز این افراد بسیار حساس را برشمرده و نحوه نظارت صحیح، پرورش و حفظ این نقاط قوت را آورده است.

افراد بسیار حساس، در تشخیص الگوها، درک معانی پنهان و کشف نشانه‌های ظریف، مهارت دارند. با در نظر گرفتن این موضوع، کاری را به آنها محول کنید که به آنها این شانس را می‌دهد تا فرصت‌ها یا خطراتی را که ممکن است دیگران از دست بدهند شناسایی کنند.

از آنجایی که افراد بسیار حساس، معمولا با احساسات و نیازهای دیگران هماهنگ هستند، می‌توانند متقاعدکننده‌ها و تأثیرگذاران باهوش و همچنین متخصص در پرورش کار گروهی و رفاقت باشند. کارهای بین فردی را به آنها محول کنید چون به آنها امکان می‌دهد این مهارتشان را آزمایش کنند.

از آن بخش از توانایی افراد بسیار حساس که بیشتر از سایرین است، برای گوش دادن به دیدگاه‌های متعدد و یافتن زمینه‌های مشترک، به ویژه زمانی که درگیری، تنش یا مذاکره در تیم شما ایجاد می‌شود، استفاده کنید.

با شناخت و ارزش‌ قائل شدن برای مشارکت اعضای بسیار حساس تیم، می‌توانید فرهنگی را در محیط کار ایجاد کنید که فراگیرتر و حمایتگرانه‌تر باشد و به نفع همه عمل کند.

منبع: HBR

نویسنده: ملودی وایلدینگ

مترجم: شادی آذری حمیدیان

چگونه پتانسیل کارمندان بسیار حساس را شکوفا کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه پتانسیل کارمندان بسیار حساس را شکوفا کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه پتانسیل کارمندان بسیار حساس را شکوفا کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه پتانسیل کارمندان بسیار حساس را شکوفا کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه پتانسیل کارمندان بسیار حساس را شکوفا کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه پتانسیل کارمندان بسیار حساس را شکوفا کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه پتانسیل کارمندان بسیار حساس را شکوفا کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه پتانسیل کارمندان بسیار حساس را شکوفا کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه پتانسیل کارمندان بسیار حساس را شکوفا کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه پتانسیل کارمندان بسیار حساس را شکوفا کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

چگونه پتانسیل کارمندان بسیار حساس را شکوفا کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com