رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران

همسویی ناگزیر با نسل جدید/راهکار ناگریز مشکلات قدیم

قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
این مطلب از «» بازنشر شده است.

فردای اقتصاد: هر مدیری در مقطعی نگران این است که بهترین کارمندانش قصد رفتن کنند. چگونه می‌توانید ارزیابی کنید که آیا استعدادهای برتر تیم شما درگیر این موضوع هستند؟ آیا راه‌هایی برای دور کردن افکار ترک کار آن‌ها وجود دارد؟ حفظ کارکنان ارزشمند با گفتگوهای باز و صادقانه در مورد آنچه می‌خواهند و نیاز دارند شروع می‌شود. در جلسات انفرادی خود، از احساس آنها نسبت به کارشان بپرسید و جویا شوید که در مورد چه چیزی بیشتر هیجان‌زده هستند. هنگامی که آنها چیزی را درخواست می‌کنند – افزایش حقوق، مأموریت جدید یا برنامه کاری انعطاف‌پذیر – در مورد اینکه چه چیزی باعث درخواست آنها شده است، فرضیات خود را مطرح نکنید. در عوض، فقط از خود آن‌ها بپرسید. ممکن است نتوانید دقیقاً آنچه را که می‌خواهند به آنها بدهید، اما درک انگیزه‌های آنها ممکن است به شما کمک کند تا نیازهای آنها را به روش‌های دیگری برآورده کنید. در مورد اینکه چه چیزی در کنترل شماست و چه چیزی در کنترل شما نیست، شفاف باشید. به عنوان مثال، می‌توانید بگویید: «من نمی‌توانم انجام آن را تضمین کنم، اما شنیدم که این موضوع برای شما مهم است. همانطور که ما به حرکت در این آینده نامشخص ادامه می‌دهیم، من آن را در ذهن خواهم داشت. شما کارمند ارزشمندی هستید و من تمام تلاشم را می‌کنم تا وقتی موضوع در کنترل من درآمد، آن خواسته‌ها را برای شما انجام دهم.»

منبع: HBR

مترجم: شادی آذری حمیدیان

چگونه کارمندان ارزشمند خود را حفظ کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه کارمندان ارزشمند خود را حفظ کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه کارمندان ارزشمند خود را حفظ کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه کارمندان ارزشمند خود را حفظ کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه کارمندان ارزشمند خود را حفظ کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه کارمندان ارزشمند خود را حفظ کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه کارمندان ارزشمند خود را حفظ کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه کارمندان ارزشمند خود را حفظ کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه کارمندان ارزشمند خود را حفظ کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
چگونه کارمندان ارزشمند خود را حفظ کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

چگونه کارمندان ارزشمند خود را حفظ کنیم؟
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com